ZPRAVODAJ   05/2004

V čísle:
- Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj
- ČNS a Čínská nukleární společnost
podepsaly smlouvu o spolupráci
- Výroční zasedání American Nuclear Society
- Jaderný parník
- Fotovoltaická elektřina z "jádra"
- Výběr zahraničních zpráv
- VVER - 2004 Experience and Perspectives
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj

více zde


ČNS a Čínská nukleární společnost podepsaly smlouvu o spolupráci

více zde


Výroční zasedání American Nuclear Society

více zde


Jaderný parník

více zde


Fotovoltaická elektřina z "jádra"

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Nové překrytí sarkofágu v Černobylu
Na opravu a výstavbu nového překrytí černobylského sarkofágu kolem 4. bloku této odstavené elektrárny bylo vybráno po dlouhých průtazích a tendrech konsorcium ruských a ukrajinských firem. Jedná se o následující firmy: Atomstrojexport (Rusko) a tři z Ukrajiny - Južtěploeněrgomontaž, Atomeněrgostrojprojekt a Technický úsek z JE Rovno. Jedná se o kontrakt v hodnotě 49 mil. USD, který bude částečně financovat evropská banka EBRD. Návrh stabilizačních prací má být zahájen v září t.r. a vlastní práce v 02/2005 s plánem dokončení v 06/2007.

Nové úložiště ve Švýcarsku
Švýcarská vláda schválila výstavbu nového úložiště na použité jaderné palivo na JE Goesgen v hodnotě 70 mil. SFr (57 mil. USD). Výstavba má být zahájena ještě v tomto měsíci a má být dokončena v 07/2007. Projektem je plánovaná maximální kapacita 1650 palivových kazet. Generálním dodavatelem stavby je firma Framatome ANP.

Zavážení paliva na ukrajinské JE Chmelnická
Na JE Chmelnická (VVER 1000) se poprvé zaváží aktivní zóna do dokončovaného 2. bloku. Zavážení nového paliva začalo 14.07.04 a v návaznosti se připravuje zahájení předprovozních fyzikálních testů, které budou trvat cca 25 dnů. Na JE Chmelnická-2 bude výrobní závod TVEL zkoušet celou vsázku nových modernizovaných palivových kazet (163 ks), které budou poprvé v celém rozsahu použity v zahraničí. Spouštění reaktoru se plánuje na polovinu srpna 2004.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


VVER - 2004 Experience and Perspectives

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Kurchatov Institute
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
První jaderná elektrárna na světě - Obninsk
Energie pro život - Evropská energetická strategie pro 21. století
Ux U3O8 Prices
1954: Cesta od bomby k první jaderné elektrárně
Petr Karas
Konference WIN Global 2004
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 27. týden 2004
Výroba JE Dukovany od počátku roku
Výroční konference ČNS
Zpravodaj č. 04/2004
Výbor ČNS v novém složení
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2004
Los Alamos National Laboratory
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Los Alamos National Laboratory
Scientists demonstrate quantum teleportation with atoms
Výroba JE Temelín od počátku roku
ENS PIME 2005
Vojtěch Kotyza
Nuclear in the energy mix
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2004
American Nuclear Society
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Temelín
Finové postaví pátý jaderný blok, úvahy směřují i k šestému
Ux U3O8 vs. CIS Prices
ČNS a Čínská nukleární společnost podepsaly smlouvu o spolupráci
Jiří Richter
VVER - 2004, Experience and Perspectives - program
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2004
CERN Courier
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
ÚJV Řež
ENS news - Issue No. 5, Summer (July 2004)
Graf čisté spotřeby elektřiny v ES ČR
Výroční zasedání American Nuclear Society (ANS)
Marián Šíp
EU Criticizes German Nuclear Policy
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 31. týden 2004
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 5/2004, vydán 5.8.2004
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001