ZPRAVODAJ   07/2004

V čísle:
- ČNS představuje své kolektivní členy - ENVINET a.s.
- Konference VVER-2004
- Setkání chemiků česko-slovenských jaderných elektráren 2004
- Valné zhromaždenie SNUS 2004
- Přečetli jsme za vás
- Výběr zahraničních zpráv
- NUSIM 2005 - first announcement
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


ČNS představuje své kolektivní členy - ENVINET a.s.

více zde


Konference VVER-2004

více zde


Setkání chemiků česko-slovenských jaderných elektráren 2004

více zde


Valné zhromaždenie SNUS 2004

více zde


Přečetli jsme za vás

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Stanovisko EU k projektu ITER

Evropská rada ministrů průmyslu a výzkumu dala jasné stanovisko v otázce dosažení souhlasu se svými mezinárodními partnery v otázce stavby mezinárodního termonukleárního reaktoru ITER. Rada ministrů zdůraznila globální důležitost výzkumu jaderné fúze a mimořádného významu co nejširší mezinárodní spolupráce v této oblasti. Stav projektu ITER je již nějakou dobu na mrtvém bodě, kdy dvě skupiny projektu soupeří o umístění tohoto experimentálního reaktoru. Evropa, podporována Ruskem a Čínou prosazuje místo Caradache v jižní Francii, zatímco USA a Jižní Korea upřednostňují Rokkasho v Japonsku. Jednání se nyní vedou okolo „ceny útěchy“ - garancí dodávek a prací pro toho, kdo nevyhraje tento spor o umístění. Komisař EU pro vědu a výzkum p. Phillipe Busquin dokonce uvažuje i o odtrhnutí EU od projektu a jít vlastní cestou. Tato varianta je však tak nákladná, že nemá velkou podporu a některé země jako např.Německo, V. Británie a Holandsko odmítají pumpovat do projektu další finanční prostředky. Skupina projektu ITER se má opět sejít v polovině října ve Vídni, kde znovu budou tyto otázky probírány.

Nový komisař Evropské komise pro energetiku

Od 1.11.2004 půjde do úřadu nový komisař EK pro Energetiku p. László Kovács, který ve své funkci zamění končící známou komisařku paní Loyolu de Palacio. Pro energetiku je důležité jaký postoj bude nový komisař zastávat v citlivých otázkách jako je např. energetický mix a jaderná energetika. P. Kovácz ve svém veřejném vystoupení uvedl, že jeho postoj je stejný jako u pí dePalacio, tzn. že rozhodnutí o využívání energetických zdrojů, vč. jádra musí učinit jednotlivé členské státy a že jaderná cesta musí být tedy pro zájemce otevřená. Při této příležitosti neopomněl připomenout jeho vlastní zemi Maďarsko, které je ze 40% závislé na JE Pakš a nedovedl by si představit situaci co by se stalo, kdyby tento energetický zdroj zde nebyl k dispozici. Za klíčovou otázku považuje nový komisař ne jestli jádro ano či ne, ale to, že existující a budoucí JE jsou a budou bezpečné a to jak na území EU, tak i u jejích sousedů. Tímto směrem bude zaměřovat svou budoucí politiku a pokud se to podaří tak spolu s otázkou snížení emisí CO2 dle Kyotských protokolů je přesvědčen, že se zmírní i obavy evropských občanů z využívání jádra ve prospěch lidstva.

Legislativní opatření pro vyřazování JE v Litvě a na Slovensku

Evropská komise navrhuje legislativní opatření na zajištění finančních grantů pro dvě země Litvu a Slovensko, které se zavázaly vyřazení svých jaderných elektráren jako podmínku pro vstup do EU. Za odstavení Ignalina 1 v r. 2005 a Ignalina 2 do konce 2009 navrhují částku 815 mil.EUR a pro Slovensko za odstavení Bohunice 1 v r. 2006 a Bohunice 2 v r. 2008 částku 237 mil EUR. Jedná se o finanční plány pro období let 2007 – 2013, vzhledem k dlouhodobosti všech činností souvisejících s trvalým vyřazováním JE z provozu.

Rozhodnutí o místě stavby EPR

Elektrárenská společnost EdF oznámila, že bylo učiněno rozhodnutí o místě stavby nového jaderného bloku typu EPR v místě stávající JE Flamanville v Dolní Normandii. O tuto stavbu soupeřily dvě lokality Flamanville a Tricastin. Důvodem tohoto rozhodnutí byla velká podpora okolí budoucí elektrárny a krajských správních orgánů. Bude se jednat o reaktor EPR, 1600 MWe tzv.třetí generace, jenž byl navržen firmou Framatome ANP a bude to první ze série deseti bloků, které EdF plánuje v blízké budoucnosti postavit. Společnost potřebuje obnovit svůj výrobní park a chce to učinit takovým způsobem, aby neztratila svoji konkurenceschopnost. V současné době EdF hledá spoluúčast na investici od firem z Belgie, Německa, Itálie a Španělska. Očekává se, že stavba bude zahájena v roce 2007 a uvedení do provozu v roce 2012 (dva roky po EPR Olkiluoto 3 ve Finsku).

Varování před následky protijaderné politiky

Asociace německých provozovatelů jaderných elektráren vydala studii, kterou varují vládu Německa o možných následcích stávající protijaderné politiky. Asociace střízlivě ukazuje na potřebu elektřiny v Německu v roce 2020 při současném dodržení závazků na omezení vypouštění CO2 z Kyota a tyto data porovnává se současnou energetickou politikou (odchod od jádra do roku 2023 a 20% elektřiny z obnovitelných zdrojů). Za těchto podmínek je jasné, že bude potřeba 37000 MWe z nových elektráren na fosilní paliva, vč. záměny 20600 MWe současných jaderných kapacit, což způsobí nárůst CO2 do ovzduší a závazek na jeho snížení o 40% je zcela nereálný. Tento zásadní rozpor v energetické politice Německa je předložen veřejné diskusi. Představitelé energetických společností nechtěli jít dlouho do konfliktu s vládou, která je pod vlivem Zelených, ale vzhledem k nereálné politice začíná stále častěji docházet ke konfrontacím. Obnovitelné zdroje jsou v Německu masivně dotované 6,2 EURo centy/kWh (vítr), aby byly konkurenceschopné. Pokud se má naplnit stávající politika, tak to bude do roku 2020 stát na podporách 80 miliard EURo. Situaci by mohlo pouze zachránit, jestliže by Německo ustoupilo od vyřazování JE do roku 2020.

Stavba nového jaderného reaktoru Pebble Bed Modular Reactor

Vláda rozhodla o masivní finanční podpoře 63 mil.EUR pro společnost PBMR Ltd., která připravuje stavbu nového jaderného reaktoru Pebble Bed Modular Reactor (PBMR). Dále bylo rozhodnuto o zahájení programu výstavby infrastruktury pro tuto stavbu. Zástupci společnosti tuto podporu přivítali, protože jim umožní zabezpečit kontrakty na vývoj a výrobu klíčových komponent zařízení. Dalších 21 mil. EUR do programu infrastruktuktury a do partnerské energetické společnosti Eskom jsou investice, které nastartují proces přípravy stavby tohoto nového reaktoru. Vláda Jižní Afriky již před časem akceptovala návrh na výstavbu demonstračního jaderného bloku PBMR s plánem zahájení stavby v roce 2007 a dokončení do roku 2010. Komerčně využitelné bloky by se mohly začít stavět o cca 3 roky později. Ačkoliv konečné rozhodnutí ještě nepadlo, tak současné vládní iniciativy je možno chápat jako de facto souhlas s výstavbou.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


NUSIM 2005 - first announcement

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Win Global 2005
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Zástupci sekcí mladých při Evropské nukleární společnosti
WIN Global 2005
Ux Conversion Spot Prices
Evropští mladí ve Švýcarsku
Igor Petrecký
Zavádění 5 letého cyklu na JE Dukovany
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2004
Alta a. s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Švédská JE Barsebäck
Zpravodaj č. 06/2004
Graf čisté spotřeby elektřiny v ČR (srovnání 1998-2004)
Phase out of Swedish Nuclear Power?
František Vágner
4. Mikulášské setkání CYG
4. Mikulášské setkání CYG
Švédská slepá ulička
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2004
Skupina ČEZ
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Jaderná elektrárna Dukovany
Vědce vylekal nárůst skleníkových plynů
Ux U3O8 vs. 30-Week Moving Average Prices
Setkání chemiků česko-slovenských jaderných elektráren 2004
Pavel Poláček
Aktuální vsázka na 1. bloku EDU
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2004
The Nuclear Energy Institute
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Strojovna JE Temelín
Canada's Uranium Production & Nuclear Power
Ux U3O8 Prices
European Nuclear Features - May and September 2004
František Gies
Germany’s VGB Says Nuclear Phase-out Is Incompatible …
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2004
World Nuclear Association
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Holandská JE Borssele
Zkrácený překlad úvodníku Power Engineering International 6/2004
Ux Conversion Spot Prices
Názory kandidátů na senátora
Ladislav Ochrana
Kovács to swap portfolio with Piebalgs in limited Commission reshuffle
Konference VVER-2004
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2004
ENVINET, a.s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Sídlo akciové společnosti ENVINET
NUSIM 2005
NUSIM 2005
Projected retirements of nuclear power plants
Valné zhromaždenie SNUS 2004
Jaroslav Kadrnožka
Představujeme kolektivní členy ČNS - ENVINET, a.s.
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2004
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Zpravodaj
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Akce
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Vsázky
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Akce
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 7/2004, vydán 18.11.2004
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001