ZPRAVODAJ   07/2005

V čísle:
- Jiří Beránek – nový prezident FORATOMU
- 15. výročí založení NucNetu
- Setkání mladé generace České nukleární společnosti s předsedou US NRC
- Osobnosti a názory – Erik Nikolajevič Pozdyšev
- Poznatky z ICENES 2005
- Ekologická daňová reforma není ekologickou
- Jaderný comeback v Německu?
- Obnovitelné zdroje – nejdražší cesta ke snižování emisí
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Jiří Beránek – nový prezident FORATOMU

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v roce 1952. Hlavní technolog, Chemoprojekt (horká chemie a malé zbytky, ÚJV Řež, úložiště Richard, poloprovozy pro uranový průmysl). V letech 1961 - 1967 Mezinárodní Agentura pro Atomovou Energii, oblast jaderné bezpečnosti, v letech 1967 - 1971 ČSKAE ředitel odboru jaderné bezpečnosti a záruk, 1972 -1979 MAAE vedoucí sekce záruk, 1979 - 1992 ČSKAE hlavní inspektor jaderné bezpečnosti a záruk (umístění: EMO, EDU, ETE; výstavba EBO, EMO, EDU, ETE; provoz EBO, EDU). V roce 1990 zakládající člen Československého jaderného fóra a od června 1993 předseda výboru Českého jaderného fóra.

Ing. Jiří Beránek, předseda Českého jaderného fóra, byl po odstoupení Eduarda Gonzalese jednomyslně zvolen prezidentem FORATOMU.

Gratulujeme!


15. výročí založení NucNetu

více zde


Setkání mladé generace České nukleární společnosti s předsedou US NRC

více zde


Osobnosti a názory – Erik Nikolajevič Pozdyšev

více zde


Poznatky z ICENES 2005

více zde


Ekologická daňová reforma není ekologickou

více zde


Jaderný comeback v Německu?

více zde


Obnovitelné zdroje – nejdražší cesta ke snižování emisí

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Projekt na závod na výrobu paliva pro PBMR

Společnost RWE Nukem GmbH dostala kontrakt na dodávku detailního projektu závodu na výrobu paliva pro jaderné reaktory PBMR (Pebble Bed Modular Reaktor) v Jižní Africe. Závod bude vybudován v Pelindaba a bude dodávat palivo pro první prototypovou elektrárnu PBMR. Kontrakt je uzavřen na období dvou let s další možností prodloužení na konzultace, technický servis, podporu na místě i dozorné činnosti.

Indie zvýší výkon v JE z 3000 na 40000 MWe

ndie potvrdila svůj záměr se stát plnohodnotným členem v mezinárodním projektu termojaderné fúze – projektu ITER a připojit se také k aktivitě vývoje reaktorů 4. generace - „Generation IV International Forum (GIF). Předseda indické atomové energetické komise p. Anil Kakodkar podal oficiální žádost svým dopisem adresovaným na Evropskou komisi se připojit k této iniciativě. Mezitím ministerský předseda Indie p. Manmohan Singh zveřejnil, že země může zvýšit svou výrobní kapacitu z jaderných zdrojů ze současných 3000 MWe na 40000 MWe během příštích 10 let. Nedostatek energetických zdrojů je dle p. Singha hlavní překážkou ekonomického rozvoje Indie. Tento ambiciózní plán je reálný, vzhledem k současné podpoře USA a zrušení zákazu na dovoz jaderných a hi-tech technologií do Indie.

13 nových jaderných bloků v Pakistánu

Podobně jako Indie, také Pakistán plánuje masivní rozvoj jaderné energetiky. Atomová energetická komise PAEC připravuje návrh pro Evropskou komisi a USA na výstavbu 13 nových jaderných bloků. Aby rozptýlili obavy ohledně nešíření jaderných materiálů, tak navrhují plné vlastnictví jaderného zařízení západními zeměmi, nebo společné vlastnictví s Pakistánskou stranou pod celkovým dozorem nezávislé atomové agentury MAAE ve Vídni. Celkově očekávají touto cestou získat 8400 MWe výkonu z jaderných elektráren.

Dohoda Indie s Kanadou a Francií

Indie zahájila novou etapu spolupráce s tradičně jádro-podporujícími zeměmi jako je Kanada a Francie. 26.září se v Kanadě dohodli ministři zahraničních věcí Indie a Kanady, že vytvoří vzájemně výhodný rámec výměny informací v otázkách jaderné bezpečnosti a rozšíří vědeckou a technickou spolupráci. Kanada bude do Indie dodávat zařízení do civilního jaderného průmyslu, včetně zařízení do JE dle mezinárodně platných dohod (NSG). Obdobnou dohodu o spolupráci uzavřela Indie s Francií již 12.září prostřednictvím indického ministerského předsedy p. Manmohan Singha a francouzského presidenta p. Jacquese Chirana. V závěrečném komuniké se praví, že jaderná energetika poskytuje bezpečný a životnímu prostředí přátelský trvale udržitelný zdroj energie.Tyto politické aktivity jasně ukazují na přípravu masivního rozvoje jaderné energetiky na indickém kontinentě a také na to, že tradiční dodavatelé jaderných technologií se chystají svést boj o tyto trhy.

Vyřazené bloky JE Bruce A znovu do provozu

Kanadská společnost Bruce Power uzavřela s místní správou elektrických sítí (Ontario Power Autority) čtyřletou dohodu na znovu uvedení do provozu již vyřazených bloků 1 a 2 na JE Bruce A. Projekt má stát cca 3,6 miliard USD a očekává se, že tyto dva bloky pojedou dalších 25 roků (až do r. 2035). Práce na znovu uvedení do provozu začínají okamžitě a 1. blok má být spuštěn již v r. 2009 pokud dostane povolení od státního dozoru CNSC. V současné době je dokončována EIA a je vypracovávána závěrečná zpráva, které mají být předloženy CNSC do konce r. 2005. Oba bloky jsou vyřazeny již od roku 1997 a 1995. V průběhu inovace budou vyměněny všechny komponenty, které významně ovlivňují životnost JE jako např. palivové kanály, parogenerátory apod. Ontario Power takovým způsobem bude mít k dispozici 6200 MWe v jaderných zdrojích, které budou zajišťovat cca 25% potřeby elektřiny v provincii Ontario.

76% obyvatel z okolí JE v USA si přeje výstavbu dalších bloků

Výsledky výzkumu ve Spojených státech ukázaly, že 83% Američanů, žijících v okolí JE ve vzdálenosti do 10 mil podporují jadernou energetiku a celých 76% by rádo vidělo výstavbu nového jaderného bloku v jejich okolí. Výzkum veřejného mínění prováděl Jaderný energetický institut NEI, který ve spolupráci s dalšími průzkumovými agenturami telefonicky oslovil 1152 náhodně vybraných lidí žijících v okolí některého ze 64 jaderných energetických bloků v USA. Zaměstnanci energetických společností byli z výzkumu vyloučeni. 85% respondentů dále odpovědělo, že bezpečnost JE v jejich okolí je dle jejich názoru na vysoké úrovni.

Výstavba plovoucích JE v Rusku

Rusko začne v příštím roce 2006 se stavbou plovoucích JE. První stavba má začít ve Severodvinsku a má stát okolo 210 miliónů USD. Část peněz na financování projektu ve výši 14 mil. USD má dle zdrojů poskytnout jedna čínská banka, protože Čína má také vážný zájem o účast na tomto projektu. Tato jednání však dosud nejsou uzavřena. Společnost Rosenergoatom se chystá v příštím roce zahájit jednání s několika ruskými výrobci o výrobě a dodávkách jaderných komponentů do těchto zařízení. Kromě Severodvinska se uvažuje s výstavbou dvou dalších plovoucích JE a to ve Viljučinsku a v Peveku.

Zvýšení výkonu bloků JE Ringhals

Švédská vláda schválila 20. října návrh na zvýšení výkonu jaderných bloků JE Ringhals 1 a 3 o celkový kombinovaný výkon 200 MW. Ringhals 1 (BWR, 830 MW) byl uveden do provozu v r. 1976 a Ringhals 3 (PWR, 915 MW) v r. 1981. Jedná se první povolení tohoto druhu ve Švédsku a i ostatní držitelé licencí připravují podobné žádosti na zvýšení výkonu. Jde o všechny tři bloky JE Forsmark (společnost Forsmarks Kraftgrupp AB) a 3. blok JE Oskarsham (společnost OKG AB).Vláda se zabývá těmito otázkami od okamžiku, kdy švédský soudní dvůr pro otázky životního prostředí rozhodl v květnu 2005, že modernizacemi JE a otázkami EIA s tím souvisejícími se musí vzhledem k důležitosti zabývat samotná vláda.

Areva bude modernizovat JE Qinshan-1 v Číně

Společnost Areva vyhrála dva mimořádné kontrakty na modernizaci JE Qinshan-1 v Číně. První kontrakt se týká výroby a výměny víka tlakové nádoby reaktoru a veškerých mechanismů pohonů řídících tyčí. Druhý je na celkovou modernizaci systémů MaR a SKŘ. Areva prohlásila dne 19.10.2005, že se jedná o zásadní průlom při jejich podnikání v Číně, protože se jedná o první modernizaci SKŘ v Číně. Kontrakt na modernizaci SKŘ byl uzavřen přes jejich pobočku Framatome ANP a týká se projektu a dodávek systémů ochran reaktoru, bezpečnostních systémů, ovládacích a rozváděcích skříní, měření n-toku a dalších. Projektová báze je založena na digitálním systému Teleperm XS. Modernizace bude provedena během 10-té odstávky v říjnu 2007. Blok Qinshan-1 je PWR domácí provenience s výkonem 288 MW, jenž byl uveden do provozu v r. 1994. Kromě těchto dvou kontraktů získala společnost Areva již v 05/2005 podíl na dodávce I. okruhu a systémů MaR pro JE Lingeo (fáze II) v hodnotě 400 mil EUR.

Členové Evropského parlamentu podepsali deklaraci za zvýšení podílu jádra

25 členů Evropského parlamentu z různých politických stran podepsalo 19. října společnou deklaraci za zvětšení podílu jádra při řešení problémů změny klimatu na Zemi. Účastníci semináře organizovaného Foratomem s názvem: „Jaderná energetika: Řešení změn klimatu“ svým podpisem vyjádřili podporu dalšího rozvoje jádra, které může praktickým způsobem významně přispět ke zmírnění probíhajících klimatických změn. Deklarace má politickou i vědeckou váhu, protože mezi účastníky bylo široké spektrum zástupců MEP, národních politiků, vědců, NGO a dalších. Obsahuje také řadu doporučení, která mj. obsahují potřebu nového přístupu a myšlení v energetice, které je založeno na efektivitě, úsporách, obnovitelných zdrojích a na zdrojích pro základní zatížení, které neemitují skleníkové plyny. Jádro v současné podobě má sloužit v této souvislosti jako mezičlánek a je potřeba plně využít jeho kapacitu až do doby, než bude k dispozici jaderná fúze a další efektivní energetické zdroje.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Sekce mladých při ČNS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Kontrola tlakové nádoby JE Dukovany
5. Mikulášské setkání CYG
Ux U3O8 vs. CIS Prices
15. výročí založení NucNetu
Zpravodaj č. 06/2005
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 06/2005
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 40. týden 2005
www.ekologie-energie.cz
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Dukovanská fotovoltaická elektrárna
Setkání mladé generace ČNS s předsedou US NRC
Energetická náročnost při výrobě fotovoltaických panelů
Atomový pesimismus - Hnutí Duha neargumentuje férově
Vladimír Lelek
Ekologická daňová reforma není ekologickou
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2005
Evropská nukleární společnost
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Aktuální vsázka na 2. bloku EDU
Aktuální vsázka na 1. bloku EDU
Turbosoustrojí JE Temelín
Transboundary Risks: The Temelin Case
Eurobarometr 2005 - "Podporujete jadernou energetiku?"
ENS Conferences
Stanislav Rapavý
Řada zemí teď přehodnocuje svou energetickou koncepci
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2005
Česká energetika
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Úložiště nízko a středněaktivních RaO v areálu JE Dukovany
ČNS Trainee Program - Student Intership - 0. ročník
Ux U3O8 Prices
Safety of Nuclear Power Reactors
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2005
Státní ústav radiační ochrany
Rozbor průběhů kampaní EDU – aktualizace
Napájecí čerpadla na JE Dukovany
Obnovitelné zdroje – nejdražší cesta ke snižování emisí
Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny ve Finsku
Jaderná energie dostává v Evropě zelenou
Dukovany přivítaly 300tisícího návštěvníka
Jaderný comeback v Německu?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2005
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Transport kontejneru CASTOR
Jiří Beránek – nový prezident FORATOMU
Možnosti využití biomasy
Osobnosti a názory - Mohamed ElBaradei
Lesk a bída energetického využívání biomasy
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Vsázky
Vsázky
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 7/2005, vydán 11.11.2005
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001