ZPRAVODAJ   08/2005

V čísle:
- Rychlé reaktory a GIF
- Jaderná energie je obnovitelný zdroj energie, říká ministr pro vědu UK
- Osobnosti a názory - Mohamed ElBaradei
- Lesk a bída energetického využíváni biomasy
- Malá a velká energetika
- Větrná elektřina, byznys Rakušanů
- Jaderná energie v Maďarsku jde kupředu
- Valná hromada „jaderných žen“
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Rychlé reaktory a GIF

více zde


Jaderná energie je obnovitelný zdroj energie, říká ministr pro vědu UK

více zde


Osobnosti a názory - Mohamed ElBaradei

více zde


Lesk a bída energetického využíváni biomasy

více zde


Malá a velká energetika

více zde


Větrná elektřina, byznys Rakušanů

více zde


Jaderná energie v Maďarsku jde kupředu

více zde


Valná hromada „jaderných žen“

Koncem listopadu proběhla v Praze valná hromada jedné ze sekcí České nukleární společnosti - WIN Česká republika. Na svém pátém výročním zasedání hodnotily „winky“ dosavadní činnost, věnovaly se plánování na další období a řešily organizační záležitosti.
Při ohlédnutí na uplynulý rok všichni konstatovali, že jednoznačně nejúspěšnější – ale i nejnáročnější – akcí byla jistě mezinárodní konference WIN Global, která proběhla v dubnu v Českém Krumlově. Více než 130 účastníků z různých koutů světa velmi kladně hodnotilo průběh odborné konference i doprovodný program, díky němuž mohli ve volných chvilkách obdivovat památky UNESCO. Nelze opomenout již tradiční účast na podzimní odborné konferenci WIN Slovensko a podílení se na besedách o jádře se studenty středních škol. K novinkám patří informační měsíčník infoWIN, který začal vycházet v letošním roce.
Jedním z důležitých výstupů Valné hromady bylo zvolení sedmičlenné Rady WIN ČR ve složení Ivana Davidová, Larisa Dubská, Renata Hladká, Veronika Kmínková, Dana Lauerová, Vivienne Soyková, Lenka Thinová a předsedkyně WIN ČR, kterou byla jednohlasně zvolena Larisa Dubská.
Po vyřešení organizačních otázek přišla na program mimo jiné diskuze o krizovém managementu v jádře, o podpoře duševního zdraví obyvatelstva v době mimořádných událostí a krizí, o způsobech zvládání stresu – toto téma pro nás připravila kolegyně z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví Vivienne Soyková.
Po ukončení valné hromady jsme navštívily zcela ojedinělé radiochirurgické zařízení - Leksellův gama nůž v Nemocnici Na Homolce. Tento unikátní přístroj byl před 13 léty zakoupen díky celonárodní sbírce v tehdejším Československu, je jediným pracovištěm tohoto druhu v regionu východní Evropy a řadí se k celosvětové špičce.
Gama nůž se používá k léčbě hlubokých mozkových nádorů, cévních deformací, nádorů zvukového nervu, některých typů epilepsie a Parkinsonovy choroby i zeleného očního zákalu neboli glaukomu. Terapii glaukomu pomoci gama nože začali provádět čeští odborníci jako první ve světě.
Při operaci Leksellovým gama nožem navzdory názvu nedochází vůbec k řezání do tkáně: roli chirurgického nástroje zde hraje velice přesně zaměřený svazek paprsků záření gama z radionuklidu kobaltu 60. Přitom se operace provádí bez celkové anestézie, pacient nemá pooperační bolesti a jde již druhý den po zákroku domů. Celé zařízení se skládá z pohyblivého operačního stolu, velké ocelové hlavice, která obsahuje 201 kobaltových zářičů, vyměnitelných kolimačních helmic sloužících k přesnému zaměření paprsků a velice důmyslného počítačového systému GammaPlan, který pomáhá vytvořit individuální ozařovací protokol pro pacienta. Velmi důležitým komponentem je stereotaktický koordinační rám, který prakticky zachoval svoji původní podobu z 50. let, kdy ho vytvořil švédský neurochirurg Lars Leksell.
Od počátku uvedení do provozu bylo na gama noži Na Homolce léčeno více než 6000 pacientů. Každoročně zde podstoupí ozáření přes 800 pacientů. Je to druhé zařízení tohoto druhu na světě v počtu odléčených pacientů.

Larisa Dubská


Výběr zahraničních zpráv

Nový ředitel Rosatomu

Pan Sergey Kirijenko byl jmenován novým ředitelem Federální atomové agentury Rosatom. V této funkci střídá pana Alexandra Rumjanceva (bývalý ministr pro atomovou energii), který byl v této pozici od založení agentury v roku 2003. P.Kirijenko nemá vzdělání ani zkušenosti z jaderné energetiky, ale jako bývalý ministerský předseda a zkušený politik se bude snažit pozvednout reputaci ruského jaderného sektoru a zvýraznit jeho úlohu na světovém trhu. Jedná se zejména o dvě oblasti – vývoz ruských jaderně-energetických bloků do zahraničí a jaderného paliva, včetně zpětného dovozu použitého paliva zpět do Ruska.

Evropa bude podporovat jadernou energii

Evropský parlament odsouhlasil zprávu švédského europoslance p. Anderse Wijkmana – O změně klimatu, ale až potom, co volbou zrušil protijaderný odstavec, který byl v původním textu navrhován. 453 poslanců EP (proti 204) volilo 16.11.2005 proti tomu, aby byla jaderná energetika vyloučena z technologií, které budou v budoucnosti podporované EU. Jedná se o finanční mechanismy podporující průmyslové ovlivňování ŽP a změny klimatu „Clean Development Mechanisms“ (CDMs) a „Joint Implementation“ (JI). Z toho je vidět, že většina politické reprezentace v EU se výrazně kloní k podpoře jaderné energetiky, která má schopnost společně s dalšími zdroji, které neemitují skleníkové plyny do ovzduší, hrát významnou úlohu v boji proti probíhajícím změnám klimatu. Tento postoj EP má veliký význam před blížící se konferencí OSN v Montrealu, v Kanadě (O změnách klimatu, COP), kde se očekává na 10 000 delegátů. Paralelně s tím zde bude probíhat setkání zemí, které podepsaly Kyotské protokoly, včetně zemí EU.

Změna postoje Velké Británie k jádru

Ministerský předseda Tony Blair se chce v následujícím období podrobněji zabývat energetickou politikou V.B. Proti minulým energetickým koncepcím (White Paper) se má ta nová zaměřit na zabezpečení dostatku energetických zdrojů, včetně reálné skladby energetického mixu a podílu jaderné energetiky. Do poloviny příštího roku má být na stole koncepce, jak obnovit nebo nahradit stárnoucí anglické jaderné elektrárny. Je zřejmé, že p. Blair se chystá změnit stávající postoj V.B. k jaderným elektrárnám, protože je přesvědčen, že nové reaktory jsou jedinou cestou k zabezpečení dostatku energetických zdrojů a současnému splnění závazků na snížení emisí skleníkových plynů.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
World energy demand increasing
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2005
Česká energetika
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Větrná farma, Palm Springs, Kalifornie
Armáda se bojí vrtulí
Zpravodaj č. 07/2005
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 07/2005
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2005
ČEZ, a. s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Dukovany
Větrná elektřina, byznys Rakušanů
Vývoj výroby elektřiny v ČR (1985-2004)
250 miliard kilowatthodin z Dukovan
Advanced Nuclear Power Reactors
ENS news - Issue No. 10, Autumn (November 2005)
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2005
FORATOM
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Letecký pohled na JE Dukovany a okolí
Co není podle pana Beránka, od ďábla jest
Energetický mix ČR 2004
Blair to unveil 'nuclear option'
Jiří Švarný
Jaderná energie v Maďarsku jde kupředu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2005
www.ekologie-energie.cz
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Urychlovač, ÚJF ČSAV
Malá a velká energetika
Struktura obnovitelných zdrojů v ČR (2004)
SNUS - kalendár podujatí v jadrovej technike a energetike 2006-2007
SNUS - kalendár podujatí v jadrovej technike a energetike 2006-2007
5. Mikulášské setkání CYG - program
Energie z jádra je čím dál přitažlivější
Zemřel Armen Artavazdovič Abagyan
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2005
Ontario Power Authority
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Centrální čerpací stanice JE Dukovany
Proč se nemluví o Dukovanech?
Biomasa v ČR v roce 2004
Šéf ČEZu: I mě štve účet za proud
Rychlé reaktory a GIF
Česká nukleární společnost – mladá generace
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2005
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Akce
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 8/2005, vydán 22.12.2005
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001