ZPRAVODAJ   02/2006

V čísle:
- Jaderná energetika – šance pro budoucnost a větší bezpečnost národů
- Water Reactor Fuel Performance Meeting
- Výběr zahraničních zpráv
- Pozvánka na NUSIM 2006
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Jaderná energetika – šance pro budoucnost a větší bezpečnost národů

více zde


Water Reactor Fuel Performance Meeting

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Nabídkové řízení na výstavbu JE Belene

Vláda prodloužila termín nabídkového řízení na výstavbu JE Belene o 45 dní do 1.února 2006. V nabídkovém řízení jsou dvě konsorcia: jedno vedené Škodou Praha spolu s Citibank a italskou Unicredito a druhé je ruský Atomstroyexport spolu s Siemens a Framatome.

Odstavení bohunických bloků V-1

Ministerstvo hospodářství oznámilo, že počítá s původním dohodnutým termínem odstavení JE Jaslovské Bohunice V-1 – 1. bloku na konci roku 2006 a 2. bloku na konci roku 2008. Bývalý ministr hospodářství p. Pavol Rusko požadoval prodloužení odstavení obou bloků současně až v r. 2008, zejména z bezpečnostních důvodů, ale současné vedení chce dodržet původní závazek. Slovenský jaderný dozor k tomu dodává, že se jednalo jen o ekonomické důvody a že zde nejsou žádné bezpečnostní důvody pro postupné vyřazení obou bloků.

Přehodnocení odstupu od jádra v Německu

Jaderná energetika musí hrát v budoucnu v Německu daleko větší roli než v současnosti. Ministr pro ekonomiku současné vlády p. Michael Glos se nechal slyšet, že současné plány Německa na vyřazení jádra z portfolia energetických zdrojů se musí znovu přehodnotit. Dodal, že země potřebuje rozumný mix energetických zdrojů, aby mohli garantovat dodávky elektřiny za nízkou cenu. Dle p. Glose to nedává žádný smysl, když Německo nakupuje jadernou elektřinu ze sousedních zemí a samo se k ní otáčí zády.

Prodloužení životnosti JE Torness

Společnost British Energy uvažuje s modernizací JE Torness, která má provozní licenci do r. 2023. Jedná se o dva bloky 2x700 MWe typu AGR. Uvažuje se s výměnou některých provozních částí elektrárny a prodloužením tak její životnosti nejméně do r. 2040.

AP 1000 schválen americkým dozorem

Dne 30.12.2005 vydal jaderný dozor USA (NRC) zprávu, že schválil a certifikoval projekt nového jaderného bloku typu AP 1000 od firmy Westinghouse. Jedná se o pokročilý projekt kategorie III.+, který v sobě zahrnuje množství nových bezpečnostních prvků, jenž byly získány jednak novým řešením a jednak využitím dosavadních provozních zkušeností reaktorů Westinghouse. Vydaný certifikát bude zahrnut do nových Vyhlášek NRC a bude platný po dobu 15 let. Vzhledem k tomu, že několik amerických společností se připravuje ke stavbě nového jaderného bloku v USA, tento certifikovaný projekt AP 1000 je možné uvádět v žádostech na povolení stavby jako referenční typ elektrárny.

Třetí jaderný blok v Pákistánu

Pakistán začal v závěru roku 2005 (28.12.2005) stavět již třetí jaderný blok v zemi - JE Chasnupp-2 (typ PWR, 300 MW). Se stavbou jim pomáhá Čína, podobně jako tomu bylo v případě prvního bloku Chasnupp-1. Jedná se tedy o čínské tlakovodní reaktory, které staví Čínská národní jaderná společnost CNNC (China National Nuclear Corporation). Zahájení výstavby byli přítomni ministerský předseda p. Azis, dále p. Parvez Butt, předseda Atomové energetické komise a čínští představitelé - prezident společnosti CNNC a předseda čínského Úřadu pro atomovou energii p. Sun Qin. První JE v Pakistánu JE Kanupp (PWR, 125 MW) byla spuštěna již v r. 1972.

Francie uvede do r. 2020 do provozu novou JE

Francouzský prezident Jacques Chirac vystoupil první týden v lednu 2006 s prohlášením, že Francie uvede do roku 2020 do provozu novou JE tzv. IV.generace. Toto rozhodnutí bude předáno Francouzské komisi pro atomovou energii (CEA), která zahájí přípravu prototypu tohoto reaktoru společně s francouzskými a zahraničními firmami, které budou mít na přípravě prototypu zájem. Prezident potvrdil snahu Francie si udržet vedoucí postavení v jaderné energetice v Evropě a připomenul výhody, které tento průmysl zemi přináší. Z tohoto důvodu byla loni v 10/2005 schválena výstavba nové demonstrační JE typu EPR ve Flamanville a dále prezident připomenul zahájení přípravy projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru ITER v lokalitě Cadarache. Jak prezident řekl, tento krok bude znamenat „ochočení“ energie slunce koncem tohoto století. K jaderné energetice dále řekl, že nyní je nutné se ve Francii dohodnout na konečném úložišti vysokoaktivních radioaktivních odpadů, o kterém má být ukončena veřejná rozprava již koncem měsíce ledna 2006. Plán předpokládá, že parlament schválí konečné řešení do konce léta 2006. Co se týká veřejného mínění, tak prezident Chirac požádal vládu o vytvoření nezávislého úřadu, zodpovědného za řízení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a informací. Kromě toho se Francie chystá na příští Evropské radě přednést memorandum k energetické politice EU, ve které chce navrhnout ambiciózní řešení energetické otázky v Evropě.

Příprava žádosti o licenci pro dvě nové JE v USA

Společnost Enercon Services Inc. obdržela kontrakt v hodnotě několika miliónů USD na přípravu standardní žádosti o Kombinovanou licenci pro výstavbu a provoz (COL) pro nové jaderné elektrárny v USA. Projekt bude vypracován sdružením několika dalších specializovaných firem, pro něž bude Enercon koordinátorem a vedoucím projektu. Jedna žádost bude vypracována pro reaktor typu Westinghouse AP 1000 v provedení dvou bloků v lokalitě Bellefonte (majitel společnost TVA) ve státu Alabama. Druhá žádost bude pro reaktor od firmy General Electric typu ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reaktor) pro JE Grand Gulf (společnost Entergy) ve státě Mississippi. Žádosti mají být předloženy NRC v říjnu 2007 (JE Bellefonte) a v únoru 2008 (JE Grand Gulf).

Euratom se angažuje v mezinárodním fóru pro výstavbu reaktorů IV. generace

Evropská komise dne 12. ledna schválila, že organizace EU Euratom se stane členem mezinárodního fóra pro výstavbu reaktorů IV. generace (GIF). Toto členství potvrdily vlády evropských zemí již v závěru roku 2005. Komisař EK pro vědu a výzkum p. Janez Potocnik bude podepisovat rámcovou dohodu o účasti EU na mezinárodním výzkumu a vývoji jaderně-energetických systémů IV. generace jménem Euratomu a Společného výzkumného centra (JRC).

Jaderné eklektrárny jsou nejspolehlivějšími zdroji v Německu

Jaderné elektrárny dodávají 24 hodin denně velkou část elektřiny v Německu. Dne 16. ledna vydal prezident Německého jaderného fóra p. Ralf Gueldner prohlášení orientované na pozitivní přínos jaderné energetiky, který přináší jak německé ekonomice, tak i domácnostem. Poukázal na praktické využívání tohoto ekologického, spolehlivého a ekonomického zdroje elektřiny, zejména v základním zatížení v síti, a jako perfektní součásti energetického mixu. Příspěvek Dr. Gueldnera navazoval na znovu otevřenou debatu ohledně role jaderné energetiky v Německu a v budoucí energetice země. Ministerská předsedkyně Angela Merkelová připravuje k tomuto tématu na začátku roku 2006 národní Energetické plenární zasedání (přesné datum není zatím stanoveno). Jak je známo, v Německu je tato otázka citlivá a očekává se rozsáhlá diskuse. Mnohé z argumentů oponentů jádra nejsou opodstatněné, říká Dr. Gueldner, neboť např. často diskutovaná otázka dostatku jaderného paliva nebo i jeho ceny pro renesanci jaderné energetiky nejsou ve skutečnosti problém, ale potřebují lepší komunikaci. Dle současných znalostí je uranu dostatek nejméně na příštích 200 let, nová ložiska budou zcela jistě nalezena a kromě toho máme množství dalších štěpitelných materiálů, které je možné použít v odvozených typech reaktorů. Navíc cena štěpitelných materiálů ovlivňuje cenu vlastního paliva a tím i cenu produktu - elektřiny - velice málo, řádově několika procenty.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Pozvánka na NUSIM 2006

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Slovenské elektrárne, a. s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Mochovce
Jaderná energetika – šance pro budoucnost a větší bezpečnost národů
Slovensko – Podiel zdrojov na výrobe elektriny
Elektrárna bude muset omladit
Aktualizace stránek pro členy výboru
NUSIM 2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 3. týden 2006
Bulharská nukleární společnost
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Bulharská JE Kozloduj
Osobnosti a názory – Slovo závěrem
JE Dukovany - celková roční úspora palivových nákladů
Česká nukleární společnost na portálu Právědnes.cz
Zpravodaj č. 01/2006
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 01/2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 4. týden 2006
Pro atom web
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Vagon pro transport kontejnerů CASTOR
Water Reactor Fuel Performance Meeting
JE Dukovany - Průměrný počet zavážených kazet na jeden blok
Rusko uvede do provozu nejmodernější rychlý reaktor
Dukovanská děvčata milují zimu
Tržní hodnota společnosti ČEZ překročila 20 miliard USD
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 5. týden 2006
Energetika.cz
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Větrné elektrárny na Novém Hrádku
ENS news - Issue No. 11, Winter (January 2006)
VE Jindřichovice pod Smrkem - 12/2005 (výroba a rychlost větru)
V roce 2005 přibyly ve světě nové reaktory
Globální jaderné partnerství pod taktovkou Ameriky
Větrné elektrárny v české kotlině
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 6. týden 2005
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Výbor
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 2/2006, vydán 17.2.2006
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001