ZPRAVODAJ   05/2006

V čísle:
- Temelín nakoupí jaderné palivo od ruského TVEL
- Zachráníme civilizaci pro naše děti?
- Sekce mladých České nukleární společnosti na návštěvě v Dolní Rožínce
- Čína postaví desítky jaderných elektráren
- Brazilská jaderná energie těží z krize kolem Íránu
- Soulad zájmů podle Bursíka
- Projaderní zelení
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Temelín nakoupí jaderné palivo od ruského TVEL

více zde


Zachráníme civilizaci pro naše děti?

více zde


Sekce mladých České nukleární společnosti na návštěvě v Dolní Rožínce

více zde


Čína postaví desítky jaderných elektráren

více zde


Brazilská jaderná energie těží z krize kolem Íránu

více zde


Soulad zájmů podle Bursíka

více zde


Projaderní zelení

více zde


Výběr zahraničních zpráv

JE - záruka environmentálně udržitelné energetické politiky

Ministři energetiky skupiny zemí G8 se setkali na přípravné schůzce Summitu G8 (07/2006) v Moskvě a vydali společné prohlášení, ve kterém se říká, že fosilní paliva zůstanou základní složkou světové energetiky ještě nejméně v první polovině 21. století, nehledě na veškeré alternativní zdroje. V tomto období svět zažije významné zvýšení spotřeby energie, takže bude velice důležité diversifikovat všechny dostupné zdroje, včetně jaderných. Jedině tak bude možno zajistit bezpečnost dodávek energií a pokrýt požadovanou spotřebu. Pro některé země je využívání bezpečné jaderné energetiky jedinou zárukou dlouhodobé environmentálně udržitelné energetické politiky.

Jádro a Evropský parlament

Evropský parlament se zabýval v posledních týdnech několika tématy, týkajícími se energetiky. Dne 15. března při volbě ekonomické strategie odmítl některé protijaderné iniciativy a přijal prohlášení, že EU by si měla udržet svou světově uznávanou úroveň expertních znalostí v oblasti jaderné energetiky, která jako taková může účinně ovlivnit vzrůstající energetickou závislost a negativní změny klimatu. EP zdůraznil roli, jakou hraje jádro při zajištění bezpečnosti dodávek energií a pomáhá se vyhnout přibližně 312 miliónům tun výpustí CO2 do ovzduší ročně. O týden později při schvalování rezoluce o bezpečnosti energetických dodávek byly podobně odmítnuty námitky některých MEP a byla podpořena úloha jádra při zajišťování dodávek elektřiny a úspoře výpustí skleníkových plynů do ovzduší. „Energetická bezpečnost musí být chápána jako základní součást globálního bezpečnostního konceptu a má stále zvyšující se vliv na celkovou bezpečnost EU.“

Světový rekord v délce nepřetržitého provozu LWR

JE LaSalle-1 (BWR, 1137 MWe) společnosti Exelon docílila světového rekordu v délce nepřetržité provozní kampaně lehkovodního reaktoru - 739 dní. 20. února byl reaktorový blok odstaven pro pravidelnou výměnu paliva a údržbu. Předešlý rekord držela JE Peach Bottom-3 v délce 707 dní, 17 hod a 14 minut.

Zvýšení výkonu JE Forsmark

Firma Westinghouse obdržela zakázku v hodnotě 30 mil. USD od JE Forsmark Kraftgrupp AB na dodávku nových vnitro-reaktorových komponentů a částí aktivní zóny reaktoru, které umožní JE zvýšit výkon všech tří reaktorů. Projekt má trvat cca pět let a zvýší výkon elektrárny o 3,3 miliard kWh ročně. Jednotlivé bloky JE Forsmark mají mít potom výkon – 1. a 2. blok 1130 MWe a 3.blok 1360 MWe, celkové zvýšení o 410 MWe. Instalace nových komponentů má začít v roce 2008.

Hlubinné úložiště ve Švýcarsku

Federální úřad pro energetiku zveřejnil třístupňový postup, který bude uplatněn při hledání hlubinného geologického úložiště pro radioaktivní odpady ve Švýcarsku, jak to požaduje národní energetická legislativa. Pět švýcarských jaderných bloků produkuje cca 5000 t použitého jaderného paliva ročně. V plánech se hovoří o tom, že Nagra (státní organizace pro nakládání s RaO) má nejprve vybrat několik potenciálních geologicky vhodných míst pro takové úložiště, dále prozkoumat vhodnost povrchové infrastruktury a provést studii sociálně-ekonomického vlivu na okolí lokality. Švýcarsko plánuje postavit dvě úložiště: jedno na vysoce radioaktivní odpady, použité palivo a dlouho-žijící Ra odpady a druhé pro nízko a středně Ra odpady. Konečné rozhodnutí musí být schváleno parlamentem a národním referendem.

Spolupráce NRC a SNRCU

Americký jaderný dozor NRC podepsal bilaterální dohodu o spolupráci a o vzájemné výměně technických informací s jaderným dozorem Ukrajiny SNRCU. Na základě této dohody má probíhat předávání technických zpráv souvisejících s licenčním řízením JZ, informací o výzkumu v oblasti jaderné bezpečnosti reaktorů, údajů a zpráv o událostech, využívání provozních zkušeností, včetně poruch a odstávek zařízení. Dále se tato dohoda týká výměny informací v oblasti havarijního plánování a odezvy na havarijní situace. NRC poskytuje SNRCU určitou technickou pomoc již od r. 1993 prostřednictvím Agency for International Development.

Nová jaderná elektrárna v Litvě

Šéfové tří největších energetických společností pobaltských zemí Litvy (Lietuvos Energija), Estonska (Eesti Energia) a Lotyšska (Latvenergo) se dohodli 30.03.2006 na vypracování studie pro výstavbu nové jaderné elektrárny v Litvě. Tato studie má být dokončena do konce r. 2006. Byly založeny čtyři odborné týmy, které mají zpracovat problematiku v oblastech technologie a ŽP, financování, právní a oblast distribuce energie. Dílčí zprávu budou posuzovat GŘ všech tří společností nejpozději do 1. října 2006.

Prototyp jaderného reaktoru 4. generace ve Francii

Francouzský parlament se připravuje ještě v tomto měsíci (04/2006) na schvalování zákona o Nakládání s radioaktivními materiály a odpady. Formálně se zde deklaruje hlubinné geologické úložiště, jenž je preferované řešení pro vysokoaktivní odpady a radioaktivní odpady s dlouhým poločasem rozpadu. Je stanovený cílový termín rok 2015 pro zahájení licencování tohoto úložiště a rok 2025 pro jeho uvedení do provozu. Zákon také potvrzuje strategii přepracování jaderného paliva s využitím recyklovaného plutonia v palivu MOX s cílem snížit množství a toxicitu konečných RaO. Dále se zde hovoří o výstavbě prototypu jaderného reaktoru 4. generace do roku 2020 s očekáváním ověření transmutací dlouho žijících aktinidů. Co se týká nákladů na dlouhodobé úložiště, tak ty se odhadují na částku kolem 15 miliard EUR (40 % výstavba, 40 % provoz a 20 % daně a pojištění). Fondy a účty pro nakládání s RaO a vyřazování JE mají být oddělené a přednostně ve vlastnictví producentů těchto odpadů než externí.

První jaderná elektrárna ve Vietnamu

Jižní Korea projevila zájem o účast v tendru na výstavbu první jaderné elektrárny ve Vietnamu. Představitelé jihokorejského ministerstva pro Vědu a techniku připravují nabídku do výběrového řízení, včetně dlouhodobé strategie spolupráce v oblasti jaderné energetiky ve Vietnamu. Dle oficiálních představitelů by první JE ve Vietnamu měla stát nejpozději do roku 2020.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
World Nuclear Association
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Zpravodaj č. 04/2006
ÚRAO JE Dukovany
Jedinou skutečnou alternativou pro lidstvo je atom (II)
Zachráníme civilizaci pro naše děti?
Průměrný počet zavážených kazet na jeden blok EDU
Sekce mladých České nukleární společnosti na návštěvě v Dolní Rožínce
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2006
TVEL
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Výrobní linka závodu TVEL
Brazilská jaderná energie těží z krize kolem Íránu
TVEL - Corporation Structure
FORATOM welcomes announcement of new nuclear dawn in UK
Temelín nakoupí jaderné palivo od ruského TVEL
Blair dal jaderné energii zelenou
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2006
Jaderné INFO
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Budova ČVUT-FJFI v Břehové ulici
Soulad zájmů podle Bursíka
Materiály použité pro výrobu FVE
Proposals for power uprates at all three reactors at the Forsmark NPP
Čína postaví desítky jaderných elektráren
Nuclear Power Plants and Earthquakes
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2006
Evropská nukleární společnost
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Leningradská JE
Australia: Prime Minister John Howard said he wants …
Základní schéma elektrárny s vysokoteplotním reaktorem
Odpověď Petru Uhlovi a zeleným přátelům
ENS news - Issue No. 12, Spring (April 2006)
Jaderný odpad pod Čeřínkem? Až v roce 2065, říká šéf SÚRAO
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2006
Link týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 5/2006, vydán 9.6.2006
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001