ZPRAVODAJ   07/2006

V čísle:
- Předmluva
- Dukovanská fotovoltaická elektrárna
- Reflexe k článku „Švédská jaderná elektrárna tají příčinu havárie“
- Energetický kolaps by nám měl otevřít oči
- Bez jádra se neobejdeme
- Jaderná elektrárna ušetří miliony tun emisí skleníkových plynů
- Rakousko mohou postihnout blackouty
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Předmluva

Vážení členové ČNS,

k létu patří slunce, a proto jsme se rozhodli věnovat prázdninové číslo fotovoltaice. Abychom se od jádra nevzdálili příliš, zvolili jsme článek, který pojednává o historii a současnosti dukovanské fotovoltaické elektrárny, která stojí v těsném sousedství svojí starší, větší a známější sestry.

Hezký zbytek léta Vám přeje redakce


Dukovanská fotovoltaická elektrárna

více zde a zde


Reflexe k článku „Švédská jaderná elektrárna tají příčinu havárie“

více zde


Energetický kolaps by nám měl otevřít oči

více zde


Bez jádra se neobejdeme

více zde


Jaderná elektrárna ušetří miliony tun emisí skleníkových plynů

více zde


Rakousko mohou postihnout blackouty

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Prodloužení životnosti JE Borssele

Holandská vláda schválila a podepsala dohodu o prodloužení životnosti JE Borssele. Bylo tak formalizováno její prohlášení z ledna 2006 a znamená, že jaderný tlakovodní energetický blok v Borssele 450 MWe bude provozovat až do prosince 2033 - celkově tedy 60 let. Smlouvu podepsal p. Pieter van Geel, Státní sekretář pro životní prostředí a ředitelé energetické společnosti EPZ a její hlavní akcionáři - společnosti Delta a Essent. Jednou z podmínek dohody byl příslib investic Delta a Essent ve výši 250 milionů EUR na energetické rozvojové programy – úspory energií, čistá fosilní paliva (vč. geologického záchytu CO2) a obnovitelných energií, např. do biopaliv. Dalších 250 mil. EUR vyčlenila holandská vláda pro rozvoj trvale udržitelných energetických zdrojů. Nový předseda ŘR a CEO společnosti Delta, p. Peter Boerma řekl, že jeho firma zkoumá možnosti výstavby nového jaderného bloku v lokalitě Borssele s perspektivou uvedení do provozu do r. 2016. Společnost Delta hledá v současnosti partnery pro tento jaderný projekt, jehož náklady se odhadují na cca 2 miliardy EUR.

JE Muhleberg nedostala "neomezenou" licenci

Federální úřad pro ŽP, dopravu a energetiku UVEK odmítl žádost JE Muhleberg (BWR, 355 MWe) na udělení tzv.“neomezené“ licence. Elektrárna má povolení k provozu platné pouze do r. 2012. Energetická společnost BKW FMB Energy, provozovatel JE Muhleberg argumentuje tím, že zůstávají jedinou JE ve Švýcarsku, která má omezenou platnost provozního povolení. Ostatní JE Beznau, Goesgen a Leibstadt mají časově neomezené povolení, ale musí pravidelně plnit určené podmínky. Státní úřad diskvalifikoval JE Muhleberg, protože nepostupoval stejnou procedurou jako ostatní a požádal pouze o prodloužení životnosti. Na udělení neomezené provozní licence je ve Švýcarsku stanoven standardní licenční postup, ve kterém se účastní i veřejnost.

Hlubinné trvalé úložiště ve Francii schváleno

Francouzský parlament schválil návrh na výstavbu hlubinného trvalého úložiště na vysoko radioaktivní odpady (HLW). Umístění tohoto úložiště bude stanoveno do r. 2015 se zahájením jeho provozu a ukládání RaO do r. 2025. Zadáním tohoto projektu je to, že skladovaný odpad musí být vyjímatelný, pro případy, že budou vyvinuty nové technologie na zpracování RaO. Návrh zákona však zakazuje Francii skladovat jaderný odpad z jiných zemí.

Společnost BE opět zisková

Společnost BE, která se vzpamatovává ze své krize, oznámila provozní zisk za fiskální účetní rok (končí v březnu 2006) ve výši 635 milionů GBP (930 mil.EUR). Je to první úspěšný rok po celkové restrukturalizaci firmy. CEO p. Bill Coley řekl, že společnost docílila během tohoto roku významného zlepšení, zejména v cash flow a to hlavně vlivem vyšších cen elektřiny. Dále se BE nyní více zaměřuje na novou organizaci a řízení, bezpečnost provozu svých 15 jaderných energetických bloků (na 8 lokalitách), finanční stabilitu, prodlužování životnosti a zlepšování provozních ukazatelů. Ke splnění těchto cílů se firma chystá investovat do provozů JE 250-300 milionů GBP. Zlepšení jsou dle p. Coley vidět v mnoha oblastech, mj. ve snížení nevýroby z JE z loňských 17,7 TWh na letošní 12,9 TWh. BE také žádá státní dozor o prodloužení životnosti svých reaktorů o 10 roků, zejména tam, kde je to technicky a ekonomicky rozumné.

Nový jaderný blok v Indii

Dne 15. června 2006 byl k elektrické síti v Indii připojen nový jaderný energetický blok JE Tarapur-3 (PHWR, 540 MWe). Provozovatelem je Nuclear Power Corp of India Ltd (NPCIL). Tento blok dosáhl první kritičnosti již 21. května 2006.

Licencování nových jaderných reaktorů ve V.B.

Licenční proces na stavbu nových jaderných reaktorů ve V.B. se má skládat ze dvou stupňů. Státní jaderný výbor (HSE Health and Safety Executive) předložil britské vládě návrh na postup při licencování nových jaderných bloků, který se skládá ze dvou fází:
a) schvalování projektu typu jaderného bloku, obecně
b) hodnocení lokality a provozovatele na které bude vydána konkrétní licence.
První fáze bude trvat cca tři roky a zahrnuje: základní bezpečnostní koncepci, bezpečnostní hodnocení projektu a detailní posouzení jednotlivých systémů projektu. Druhá fáze bude trvat 6-12 měsíců a zde se bude hodnotit vlastní konkrétní jaderná elektrárna, lokalita a budoucí provozovatel. Zpráva HSE vládě dále říká, že současný regulační a dozorný systém je ve V.B. dobře zavedený a byl podroben jak veřejné kontrole, tak i nezávislé vnější kontrole mezinárodních expertů. V současné době se v zemi provozuje 23 jaderných energetických bloků a vláda připravuje prostředí pro stavbu nových JE. Energetická situace se dostala mezi priority britské vlády, protože do r. 2020 dosluhuje okolo 30 % uhelných a jaderných energetických zdrojů.

Prodloužení životnosti amereických JE

Další z amerických JE – oba bloky JE Brunswick obdržely od jaderného úřadu NRC prodloužení licence o 20 roků, tj. až do r. 2036. Jedná se o varné reaktory typu BWR (958 MWe a 951 MWe), které byly uvedeny do provozu v r. 1975 a v 1976 a jejichž prodloužení životnosti a provozuschopnost posuzovala NRC asi 20 měsíců. Jaderný úřad oznámil, že velice pečlivě posoudili bezpečnostní systémy a specifikaci JE a neshledali žádné závady, jenž by bránily prodloužení licence. JE Brunswick má efektivně fungující proces řízeného stárnutí, který dostatečně zajistí požadovanou provozní bezpečnost. V současné době obdrželo v USA 44 jaderných bloků licence na prodloužení jejich životnosti.

Rozvoj jaderné energetiky v Rusku

Ruský prezident Vladimír Putin schválil ambiciózní program na rozvoj jaderné energetiky, jenž zahrnuje i aktuální rozpočet ve výši 530 mil. EUR. Tento program počítá s dokončením tří nových jaderných bloků na JE Kalininská, JE Bělojarská a JE Volgodonská. Dle programu by se měl podíl jádra na celkové domácí výrobě elektřiny zvýšit ze současných 16 % na 25 % a je pro ruské národní hospodářství jedním z klíčových projektů. Program je z dílny státního úřadu Rosatom, v čele s jeho předsedou Sergejem Kirienkem. Usiluje o vytvoření unifikované tržní struktury v jaderné energetice v Rusku, která bude zahrnovat všechny etapy jaderně palivového cyklu, včetně vědy a výzkumu. Do roku 2030 má Rusko postavit 57 nových jaderných bloků.

Stavba EPR ve Francii zahájena

Elektrárenská společnost EdF zahájila stavbu nového jaderného bloku typu EPR (Evropský tlakovodní reaktor) ve Flamanville. Příprava staveniště bude probíhat průběžně až do první poloviny r. 2007 a první betonářské práce se mají rozjet dle hmg. koncem příštího roku 2007. EdF doufá, že do této doby obdrží oficiální souhlas příslušného ministerstva (formou Vyhlášky), který bude garantovat stavebně-provozní licenci na tento reaktorový blok o výkonu 1630 MWe. Jaderný blok ve Flamanville 3 se má dle plánu uvést do komerčního provozu v březnu 2012.

Mitsubishi pracuje na licenci US-APWR

Japonská společnost Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) zahájila proces zpracování žádosti k americkému jadernému dozoru NRC pro certifikaci jejich nového typu jaderného reaktoru s označením US-APWR. Společnost MHI připravuje tento nejmodernější japonský jaderný blok pro americký trh. Vychází z původního osvědčeného projektu APWR 1538 MWe použitého pro japonské bloky Tsuruga-3 a 4 a pro Ameriku je tento rozpracován na výkon 1700 MWe. Uplatněné modifikace zvýšily tepelnou účinnost reaktoru na 39% a snížily dobu výstavby o cca 20%. Ekonomika provozu bloku byla zvýšena mj. i větší výrobní kapacitou. Dle plánu má být žádost oficiálně podána do r. 2008 a do r. 2011 počítají s udělením licence NRC. Kromě toho HMI vytvořila ve Washingtonu DC svou 100% dceřinnou společnost (MNES), která se má starat o řádné obdržení požadované licence v USA a také zajišťovat velké dodávky zařízení, včetně obnovy větších technologických celků pro americké JE.

První JE v Bělorusku

Vláda Běloruska schválila pracovní plán na výstavbu první JE v zemi. Tento plán vypracovala Národní vědecká akademie (NAS) a je v něm uvažováno s výstavbou jaderné elektrárny o výkonu 2000 MWe (2 x 1000 MW) v lokalitě Gomel nebo Mogiljov, případně v západním Bělorusku. Hodnota projektu je odborně odhadována na 2,2-2,6 miliard USD, včetně pětileté zásoby jaderného paliva. Dodavatel paliva má být zodpovědný za nakládání s tímto palivem. Celý projekt poměrně spěchá a projektová příprava má proběhnout během příštích dvou let. Předpokládané zahájení výstavby má být v roce 2008-2010 a její dokončení v r. 2015. Běloruský parlament schválil v roce 1998 10 leté moratorium na výstavbu jaderných elektráren, jenže nová situace v energetice vyvolává politickou podporu výstavby nových jaderných zdrojů.

Zelená pro nové JE ve Velké Británii

Vláda Velké Británie právě zveřejnila tolik očekávanou Zprávu o energetice. Ve zprávě se praví, že vláda přijala stanovisko, že jaderná energetika je zdroj, který prakticky neprodukuje žádné kysličníky uhlíku a přispívá k diversifikaci zásobování energií. Podle nejpravděpodobnějších scénářů, s ohledem na ceny plynu a uhlí, přinesou nové JE ekonomický zisk, snížení výpustí do ovzduší a zvýší bezpečnost zásobování energií. Dále zpráva uvádí, že vláda V.B. věří, že jádro musí hrát svoji úlohu v budoucím energetickém mixu V.B. společně s ostatními zdroji s nízkým obsahem produkujících plynů do ovzduší. Dle vyjádření členů Dolní sněmovny parlamentu nyní záleží na soukromém sektoru, aby inicioval, financoval, stavěl a provozoval nové jaderné bloky, a současně vytvářel fondy na jejich vyřazování a nakládání s RaO. Státní výbor pro zdraví a bezpečnost HSE vypracuje do počátku příštího roku 2007 “Návod“ pro případné zájemce z řad společností, jak postupovat při přípravě stavby nové JE ve V.B., včetně výběru typu reaktoru a vytvoření příslušných fondů pro jejich výstavbu. Vláda přislíbila odstranit potenciální bariéry proti výstavbě nových JE a zavedení procesu zvláštního Stavebního povolení již v r. 2007 se zahrnutím projednávání s veřejností, EIA a dalšími podmínkami.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Platts - Global Energy
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Úložiště nízko a středně aktivních odpadů v Dukovanech
Global Warming - the science
Bursík kritizuje Drábovou
Myslíte si, že bude do budoucna nutné dostavět ETE?
Novým ředitelem JE Temelín se stal Vladimír Hlavinka
Zpravodaj č. 06/2006
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 06/2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2005
ČSVTS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Sídlo ČSVTS na novotného lávce
Mineral Sands
Vývoj počtu členských společností ČSVTS
Zbavíme se závislosti na ropě?
Russia and Kazakhstan agreed to establish joint ventures to produce …
Energetický kolaps by nám měl otevřít oči
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2005
ČEPS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Schéma přenosové soustavy ČR
Jaderná elektrárna ušetří miliony tun emisí skleníkových plynů
Výměny přes přenosovou soustavu ČR v roce 2005
Radioisotopes in Medicine
Pozvánka na Dukovanské okruhy
Dukovanská fotovoltaická elektrárna (I)
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 31. týden 2005
SKI - Švédský jaderný inspektorát
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Forsmark
Jaderná energetika na počátku 21. století
Tranzitovaný výkon přes ES ČR
Dukovanská fotovoltaická elektrárna (II)
Rakousko mohou postihnout blackouty
Fakta nejsou demagogie
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 32. týden 2005
Forsmark
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Větrná farma Klettwitz (severní Německo)
Reflexe k článku „Švédská jaderná elektrárna tají příčinu havárie“
Plán nárůstu instalovaného výkonu VE v Německu
Radioisotopes in Industry
Mýty opředená cena elektřiny
Zbytečná hysterie kolem Forsmarku
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 33. týden 2005
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 7/2006, vydán 23.8.2006
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001