ZPRAVODAJ   08/2006

V čísle:
- Letní jaderný výlet do Budapešti
- Poroučíme větru...
- O atom je zájem na všech kontinentech
- Kanadské reaktory mohou vyrábět vodík
- Pět velkých jaderných omylů Jeremyho Rifkina
- Zbavíme se závislosti na ropě?
- Mýty opředená cena elektřiny
- Výběr zahraničních zpráv
- Pozvánka ne seminář
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Letní jaderný výlet do Budapešti

více zde


Poroučíme větru...

více zde


O atom je zájem na všech kontinentech

Nejméně dvě desítky zemí světa vážně uvažují o možnosti rozvíjet jadernou energetiku. Plány vrátit se k ní už oznámila Itálie, dalšími evropskými státy jsou Polsko, Portugalsko, Bělorusko a Irsko. Mezi jaderné státy (emerging nuclear energy countries) míří také africké Tunisko, Egypt a Nigérie, latinskoamerické Chile a Venezuela, řada asijských zemí i Austrálie a Nový Zéland, informovala Světová nukleární asociace (WNA). Pokud své záměry uskuteční, stoupne počet zemí využívajících jaderné reaktory v energetice na padesát.

Přední místo mezi nimi náleží Itálii. Někdejší průkopnice atomové energetiky tento program zahájený v roce 1963 ukončila krátce po černobylské havárii v roce 1990. O jeho obnovení se začalo hovořit po zářijovém blackoutu před třemi roky, který postihl všech 57 miliónů obyvatel od Alp po Sicílii. Kvůli nedostatku vlastních zdrojů, který odhaduje WNA na 6,5 tisíce megawattů (téměř čtvery Dukovany nebo více než tři Temelíny), se dováží šestina spotřebovaného proudu. Dosavadní italský energetický mix staví na plynu (42 %) a mazutu (26 %), o zbytek se zhruba napůl dělí uhlí a voda.

Zkušenosti s jadernou energetikou má i Kazachstán. Až do roku 1999 úspěšně provozoval sodíkem chlazený vysokoteplotní reaktor na rychlé neutrony v Aktau (Port Ševčenko). Plných 27 let dodával elektřinu a energii pro odsolovací zařízení z Kaspického moře (denně produkoval 80 tisíc m3 pitné vody).
Atomovou energetiku budovalo v minulosti Polsko. Výstavbu čtyř bloků dukovanského typu v pobaltském Żarnowci po politických změnách v roce 1990 zastavilo, čtyři 440megawattové reaktory však plzeňské Škodovce zaplatilo. Úvahy o jaderné energetice mají u našich severních sousedů silný ekologický podtext. Plných 97 procent elektřiny se tam vyrábí z uhlí a bez diverzifikace zdrojů nesplní země emisní limity CO2 stanovené Evropskou unií. V úvahu pro výstavbu jaderných bloků přicházejí podle nejnovějších plánů lokality Gryfino a Drawsko Pomorskie u Štětína nedaleko německých hranic.Varšava rovněž jedná s Litvou o společné výstavbě jaderné elektrárny náhradou za uzavírané dva 1300megawattové bloky v litevské Ignalině, uvádí WNA.

Další informace:

Míří k atomu
- Evropa: Bělorusko, Irsko, Itálie, Portugalsko, Polsko
- Asie: Bangladéš, Indonésie, Írán, Kazachstán, Sýrie, Thajsko, Turecko, Vietnam
- Amerika: Chile, Venezuela
- Afrika: Egypt, Sýrie, Tunisko
- Austrálie a Oceánie: Austrálie, Nový Zéland (dosud nikoli na vládní úrovni)
Pramen: WNA

Provozují jaderné elektrárny
- Evropa: Arménie (1 blok), Belgie (7), Bulharsko (4), Česko (6), Finsko (4), Francie (59), Maďarsko (4), Německo (17)*, Litva (1), Nizozemsko (1), Rumunsko (1), Rusko (31), Slovensko (6), Španělsko (8), Švédsko (10), Švýcarsko (5), Ukrajina (15), Velká Británie (23)
- Asie: Čína (10), Indie (16), Japonsko (55), Jižní Korea (20), Pákistán (2), Tchaj-wan (6)
- Amerika: Argentina (2), Brazílie (2), Kanada (18), Mexiko (2), USA (103)
- Afrika: Jihoafrická republika (1)
- Celkem: 442 bloků, čistý výkon 369 588 MW
Pramen: MAAE

Zdroj: JLM


Kanadské reaktory mohou vyrábět vodík

více zde


Pět velkých jaderných omylů Jeremyho Rifkina

více zde


Zbavíme se závislosti na ropě?

více zde


Mýty opředená cena elektřiny

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Nová JE v Holandsku

Společnost ABN AMRO vyjádřila svůj záměr investovat do výstavby nové JE v Holandsku. Státní sekretář pro životní prostředí p. Pieter van Geel potvrdil, že jednal s vedením ABN AMRO o této záležitosti a že je zde veliká šance, že nová jaderná elektrárna by mohla být postavená v Holandsku již do r. 2016.

Mírné zpoždění ve výstavbě JE Olkiluoto 3

Výstavba JE Olkiluoto 3 se mírně zpozdila a hmg. výstavby tohoto nového jaderného bloku byl upraven s termínem spouštění v druhém kvartále roku 2010 (původně v r. 2009). Společnost Areva, která staví tento blok (EPR, 1600 MWe) říká, že s uvážením toho, že se jedná o první reaktor svého typu, nejde o nic neobvyklého. Je potřeba průběžně řešit mnoho problémů v inženýrské, výrobní i stavební oblasti a současně docílit vysoké úrovně kvality, požadované pro novou generaci jaderných reaktorů. Společnost TVO, která novou JE staví a představitelé Arevy říkají, že ve Finsku platí extrémně přísné požadavky na bezpečnost, která je však za všech okolností při stavbě dodržena. Jako příklad uvádí požadavek finského jaderného dozoru provést detailní analýzu odolnosti celého primárního okruhu JE vydržet přímý zásah velkého komerčního dopravního letadla. Tyto studie budou v budoucnosti sloužit jako unikátní porovnávací standardy pro budoucí reaktory typu EPR.

GIF chce spolupracovat s Ruskem a Čínou

Mezinárodní fórum, známé jako Generation IV International Forum (GIF) požaduje spolupráci s Čínou a s Ruskem. GIF je společenství vyspělých průmyslových zemí, které si vyměňují informace a spolupracují na přípravě nových projektů jaderných reaktorů 4.generace. GIF je organizované s předsednictvím USA (DOE) a na svém posledním zasedání politického grémia jednohlasně odhlasovali připojení Číny a Ruska k tomuto společenství, což má pro ně zásadní význam vzhledem k potenciálu a know-how těchto dvou velmocí. Toto se má uskutečnit již koncem letošního roku.

Finanční pobídky pro stavbu nových JE v USA

Americký úřad pro energetiku (DOE) zveřejnil konkrétní finanční pobídky pro potenciální investory do stavby nových jaderných energetických bloků. Tyto finanční pobídky již byly rámcově zakotveny v Energetické politice USA, vydané v roce 2005. Jedná se o pojištění případných rizik, které bude pokrývat náklady spojené s možným zdržením výstavby JE v souvislosti s činností jaderného dozoru nebo případnými soudními spory, které nevznikly vinou investorů. Jde o částku v hodnotě 2 miliard USD z federálního rozpočtu, na jejíž poměrnou část budou mít nárok ty soukromé společnosti, které postaví v USA prvních šest nových jaderných bloků. První dva bloky po 500 mil. USD a další čtyři po 250 mil.USD. Těmito významnými finančními pobídkami chce vláda USA nastartovat proces výstavby nových jaderných bloků v zemi.

Finanční pobídka pro výstavbu 3. bloku JE Calvert Cliffs

Místní vláda ve státu Maryland schválila finanční pobídku pro výstavbu třetího bloku JE Calvert Cliffs, společnosti Constellation Energy, úvěrem ve výši 50 % daně z nemovitostí po dobu 15 let. Místní vláda očekává, že další jaderný blok na lokalitě Calvert Cliffs přinese velký nárůst pracovních míst, daňových příjmů do jejich státního rozpočtu a pokryje rostoucí požadavky na energii způsobem, který je bezpečný a používá bez emisní technologie. Pouze v roce 2006 JE Calvert Cliffs přispěla do státního rozpočtu na daních 15,5 mil.USD a společně s dalšími charitativními činnostmi významně ovlivňuje život lidí, společnosti, organizací a životního prostředí v regionu. Společnost UniStar uvažuje s touto lokalitou pro stavbu dvou bloků US EPR.

Konsorcium pro dodávky komponent nových JE v USA

Energetická společnost Constellation Energy a francouzská Areva založili společnost UniStar, která má být dodavatelem základních komponent pro nové jaderné elektrárny v USA. První zakázky a obchodní kontrakty se již rozjely. UniStar objednala 44 velkých výkovků u firmy BWX Technologies v Indianě a Chalon-St Marcel ve Francii - pro výrobu tlakových nádob a parogenerátorů nových JE.

Příprava výstavby dvou nových bloků ABWR v USA

Společnost General Electric (GE) podepsala dohodu s NRG Energy Inc., provozovatelem JE South Texas, na přípravu výstavby dvou nových bloků ABWR. Na této lokalitě jsou v současnosti již dva bloky 2x 1280 MW, PWR. Obě společnosti zahájily přípravu na licencování výstavby a provozu těchto dvou nových bloků. Samotný projekt GE - ABWR má licenci od NRC již od r.1997.

Tendr na výstavbu JE Belene

Ministr pro ekonomiku a energetiku p. Rumen Ovčarov varuje, že současný tendr na výstavbu JE Belene bude zrušen, v případě, že uchazeči nepředloží lepší nabídky. Kromě lepší ceny bulharská energetická společnost Bulgaria’s National Electric Co (NEC) žádá i kratší dobu výstavby, než oba rivalové nabízí. Jde o skupiny vedené ruským Atomstroyexportem a českou Škodou.

Prodej společnosti Nukem

Německá společnost Nukem byla dne 09.08.2006 prodána soukromé podnikatelské skupině Advent International s celosvětovou působností. Prodeji předcházela řada schvalování různými institucemi a dozornými orgány. Nukem byla německá firma, zajišťující jaderně palivový cyklus a služby související s vyřazováním JE z trvalého provozu. Skupina Advent International získala kromě toho také další firmy ze Skupiny RWE Solutions group.

RWE chce stavět jaderné bloky mimo Německo

Německá energetická společnost RWE zkoumá možnosti výstavby nové jaderné elektrárny v jiných evropských zemích než v Německu. President a CEO p. Harry Roels řekl, že i když se jedná o dlouhodobou záležitost a ve velmi ranném stádiu úvah, tak jeho společnost má zájem si udržet konkurenční výhodu v jaderné energetice na mezinárodní scéně. Dále se kriticky vyjádřil k postoji německé vlády a tvůrcům energetické politiky za jejich protijadernou politiku, která setrvává na pozicích postupného vyřazování jádra na rozdíl od opačného světového trendu. Zdůraznil, že jádro poskytuje Německu velkou část dodávek elektřiny, za nejnižší výrobní náklady a má menší vliv na ŽP a zdroje než jakýkoliv jiný porovnatelný zdroj energie. Dále ukázal na příkladu JE Biblis, že do bezpečnosti této elektrárny společnost investovala od r. 1999 již okolo 1 miliardy EURO a používají např. stejný kontrolní a řídící systém jako na právě stavěné JE Olkiluoto 3 ve Finsku. Ekonomický přínos JE Biblis pro Hesensko je nesporný, protože se zde vyrábí okolo 30 % elektrické energie, JE zaměstnává více než 700 zaměstnanců a ročně přispívá na regionální projekty částkou kolem 50 mil.EURO.

Ekonomické studie výroby vodíku na stávajících JE

Americký úřad pro energetiku DOE vyhlásil nabídku na spoluúčast ve financování dvou projektů, ve kterých by chtěl společně s jaderným průmyslem provést ekonomické studie výroby vodíku na stávajících JE. Společnost ETA, která se bude zabývat prvním ze dvou projektů, plánuje využít běžné komerční technologie, které jsou v současnosti na trhu k dispozici a ve spolupráci s Idaho National Laboratory a Arizona Public Services je aplikovat na vybraných lokalitách JE. Ve druhém projektu.General Electric Global Research s několika dalšími partnery nabízí výrobu vodíku za použití alkalické elektrolýzy napájené jadernými elektrárnami. Tyto projekty navazují na současné iniciativy americké administrativy (Advanced Energy and Hydrogen Fuel Initiatives, Energy Policy Act of 2005). Financování projektů bude provádět státní úřad DOE s podílem průmyslu na výzkumu minimálně 20 %.

Soutěž o výstavbu JE Belene

Obě firmy, které soutěží o výstavbu JE Belene v Bulharsku - Škoda a Atomstroyexport předložily nové nabídky se sníženou cenou a kratší dobou výstavby. 1. blok šest let a druhý o cca 1,5 roku později. Škoda původně nabízela 1. blok za 8 let a druhý o 2 roky později. Vzhledem k tomu, že jsou obě nové nabídky opět velmi podobné, tak bude mít bulharská společnost NEC těžké rozhodování. Toto má padnout do jednoho měsíce.

Plán výstavby nové jaderné elektrárny ve Švýcarsku

Společnost Axpo Holding AG – mezinárodní společnost se sídlem ve Švýcarsku, začala připravovat stavbu nové jaderné elektrárny. V současné době zkoumají různé možné lokality, ale dosud žádnou konkrétní definitivně nevybrali. Cílem této společnosti je postavit JE v letech 2025-2030, vzhledem k očekávanému deficitu v tomto období. Studie, které společnost zpracovala již v roce 2004 došla k závěru, že varianta nového jaderného bloku je „životaschopná“ ze všech hledisek. Politicky je pro stavbu ve Švýcarsku podpora, strana SVP (The Swiss People’s Party), která je součástí vládní koalice, má stavbu JE dokonce ve svém programu. Kromě varianty stavby bloku v lokalitách stávajících JE: Beznau, Muhleberg, Leibstadt a Fosgen se však hledají a zkoumají i jiné možnosti. Axpo v současné době vlastní provozovatele dvou JE Leibstadt a Beznau (EGL a NOK).

Dostaví ENEL Mochovce?

Italská společnost ENEL, majoritní vlastník společnosti Slovenské elektrárně SE, v současné době zvažuje dostavbu JE Mochovce 3 a 4, konečné rozhodnutí má padnout v prvé polovině r. 2007. Dle podmínek kupní smlouvy nebyla dostavba Mochovců do ní nakonec zahrnuta, ale místo toho zde existuje závazek investovat do SE cca 2 miliard EUR v horizontu několika let. ENEL počítá s tím, že dostane od slovenské vlády blíže neurčené finanční výhody (jistou koncesi), pokud zde budou investovat, ale tato nebyla zatím ze strany vlády SR nijak blíže určena. Vše bude záležet až na rozhodnutí ENEL kolem dostavby Mochovců.

Souboj o stavbu JE Belene vrcholí

Rusko a Francie finančně podpoří stavbu JE Belene, pokud v tendru na dodavatele stavby zvítězí aliance Atomstroyexport/Areva/Siemens. Prezident Atomstroyexportu p. Sergej Šmatko řekl, že ruská vláda připravuje vyhlášku, která má podpořit půjčky pro výstavbu této jaderné elektrárny. Konkurentem v tendru je jim Skoda Alliance vedená českou Škodou JS, která je dnes již součástí ruského komplexu OMZ. Oba soupeři tendru v současnosti snižují cenu a dobu výstavby. V této souvislosti Atomstroyexport prodal v současnosti původní originální velké komponenty zařízení JE, které byly již dlouho uskladněny na lokalitě Belene zpět do Ruska na stavbu nového 4. bloku Kalininské JE (VVER 1000).

Příspěvek na dokončení rozestavěné JE Lungmen

Taiwanská vláda nakonec odsouhlasila dodatečný finanční příspěvek ve výši 1,37 miliardy USD na dokončení rozestavěné JE Lungmen. Energetická společnost Taiwan Power Co pohrozila, že pokud příspěvek nedostane, tak od dostavby ustoupí. Z této částky 220 milionů USD bude sloužit jako kompenzace společnosti Taiwan Power Co za ztrátu, kterou utrpěla politickým rozhodnutím, na základě kterého byla tato stavba v říjnu 2000 zastavena. Dostavba JE Lungmen (2 x 1350 MWe, ABWR) se tedy opět rozjíždí a dle předpokladů má být 1. blok uveden do provozu v r. 2009 (s 3 letým zpoždění za původním termínem). Stavba dvou jaderných bloků se takto velice prodražila a očekávané náklady dosáhnou dle současných kalkulací hodnoty 7,1 miliardy USD.

AREVA se připravuje na rozvoj jaderné energetiky

Firma AREVA dokončila koupi významného výrobce těžkých výkovků pro komponenty a zařízení jaderných elektráren společnost Sfarsteel. Tato akvizice je součástí strategické přípravy fy.Areva pro očekávaný masivní rozvoj jaderné energetiky a následuje po oznámení v minulých týdnech o objednání velkého množství těžkých výkovků (tlakové nádoby reaktoru, PG, KO apod.) pro nové JE v USA a ve Francii. Pro novou stavbu JE Flamanville 3 plánuje Areva dodávat sama veškeré těžké komponenty této nové JE, aby získala maximum zkušeností pro očekávanou sériovou výrobu. Cena, kterou zaplatila Areva za Sfarsteel nebyla zveřejněna.

Zahájení výstavby 9 nových JE v Rusku

Společnost Rosenergoatom plánuje v příštím roce 2007 zahájit výstavbu 9 nových jaderných bloků. Generální ředitel Rosenergoatomu p. Sergei Obozov řekl, že v příštím roce začínají pracovat ve zcela jiných podmínkách, které jsou určovány rozvojem trhu s elektřinou. Společnost Rosenergoatom, dle p. Obozova, opět potvrdila ekonomickou efektivitu podnikání. Vláda plánuje sloučit některé státní společnosti v oblasti jaderné energetiky Ruska jako např. Rosenergoatom, Techsnabexport (Tenex), TVEL and Atomstroyexport do jediné společnosti Atomprom. Při tom všech 31 provozovaných reaktorových bloků na 10 lokalitách budou patřit pod novou společnost Atomprom Tato fúze již byla schválena prezidentem Putinem a nyní probíhá praktická příprava organizační změny.

80 % Švédů podporuje pokračování provozu JE

Nejnovější průzkumy veřejného mínění ukazují, že více než 80 % obyvatelstva podporuje pokračování provozu švédských jaderných elektráren. Průzkum prováděla renomovaná agentura Synovate Temo a dále zjistila, že 30 % Švédů by chtělo, aby se stavěly nové JE, zatímco 53 % podporuje provozování stávajících JE tak dlouho, pokud to je technicky a ekonomicky možné a bezpečné. Z dotázaných pouze 12 % dávají přednost co nejrychlejšímu vyřazení JE z provozu. Průzkumu se účastnilo 1024 lidí v období 14.-17.srpna 2006.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Pozvánka ne seminář

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
U.S. Department of Energy
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Vagón pro transport kontejnerů CASTOR
Nuclear Power in France
Průměrný počet zavážených kazet na jeden blok EDU
US: 49% of Americans support the construction of new nuclear …
ČEZ: Druhá aukce elektřiny srazí ceny
Pět velkých jaderných omylů Jeremyho Rifkina
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2005
ENEL
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Mochovce
Hiroshima, Nagasaki, and subsequent weapons testing
Pořadí bloků EBO a EMO ve světě v letech 2000 - 2005
Tokamak COMPASS-D se stěhuje do Prahy
Zpravodaj č. 07/2006
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 07/2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 35. týden 2005
Energy Information Administration
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Maďarská JE Pakš
Zná někdo recept na levnou energii?
Výroba elektřiny ve světě podle zdrojů
Letní jaderný výlet do Budapešti
Glossary
Ušetřeme jednu žárovku!
Aktualizace seznamu kolektivních členů
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 36. týden 2005
Nuclear Energy Agency Country Profiles - Mexico
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Mexická JE Laguna Verde
Evropa stále hledá řešení
U3O8 Prices
Poroučíme větru…
Australian Research Reactors
Malý výpadek, velké problémy
Aktualizace seznamu kolektivních členů
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 37. týden 2005
Uranium Information Centre
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Ignalina
Kanadské reaktory mohou vyrábět vodík
Instalovaný výkon a výroba skupiny ČEZ
Dana Kuchtová v pořadu Uvolněte se, prosím
Bezpečnostní rada: Dukovany v bezpečí
Nuclear-powered Ships
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 38. týden 2005
Minatom
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Bělojarská JE
Jaroměřické peníze z větru
UF6 Spot Values
Vliv provozu JE Temelín na životní prostředí
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 37. týden 2005
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Všechny
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Všechny
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 8/2006, vydán 29.9.2006
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001