ZPRAVODAJ   01/2007

V čísle:
- Pokrytí závazků spojených s palivovým cyklem po ukončení provozu elektrárny – teorie a praxe v ČR
- Cernavoda míří do finiše
- Dnešní jaderný odpad se stává palivem
- Bude se u nás zhasínat?
- Kdo četl protokol z Melku, zvedne ruku!
- První reaktory IV. generace by se měly objevit do 10 let
- Rusko se obává zimního nedostatku elektřiny
- V roce 2006 se jaderné energetice ve světě dařilo
- Evropská komise ve své Evropské energetické koncepci zdůraznila roli jádra
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Pokrytí závazků spojených s palivovým cyklem po ukončení provozu elektrárny – teorie a praxe v ČR

více zde


Cernavoda míří do finiše

více zde


Dnešní jaderný odpad se stává palivem

více zde


Bude se u nás zhasínat?

více zde


Kdo četl protokol z Melku, zvedne ruku!

více zde


První reaktory IV. generace by se měly objevit do 10 let

více zde


Rusko se obává zimního nedostatku elektřiny

více zde


V roce 2006 se jaderné energetice ve světě dařilo

více zde


Evropská komise ve své Evropské energetické koncepci zdůraznila roli jádra

Ve světové vědecké komunitě existuje již více-méně globální shoda, že současné hospodářství založené na energii z uhlovodíkových fosilních paliv je jak ekonomicky tak ekologicky dlouhodobě neudržitelné. Jako jedna z nejslibnějších alternativních variant se nabízí tzv. vodíková ekonomika, jež by měla do roku 2050 tu dnešní nahradit. V České republice se na výzkumu a vývoji kolem vodíkových technologií podílí desítka subjektů.

Podle Evropské komise je hlavním přínosem jaderné energie schopnost vyrábět elektřinu bez emisí CO2: „Jaderná energie není tolik náchylná k cenovým výkyvům jako výroba z uhlí nebo z plynu, protože náklady na palivo, tedy uran, tvoří jen malou část celkových nákladů na výrobu,“ píše se ve zprávě. Podle EK je jádro „jedním z nejlevnějších bezemisních zdrojů, jaké jsou v Evropské unii momentálně k dispozici“ a „příští generace jaderných reaktorů jeho cenu ještě více sníží.“

Evropská komise sice ve svém komuniké zdůraznila, že možnost využívat jadernou energii je samostatnou volbou každého státu, zároveň však nepřímo potvrdila svou podporu jádra: „Rozhodnutí jednotlivých členů [zda využívat jadernou energii či nikoliv] může mít dopad na ostatní členy Unie nejen co se týká přeshraničního toku elektřiny, celkové závislosti EU na dovozu fosilních paliv a emisí CO2, ale také v oblasti ekologie a konkurenceschopnosti.“

Představitelé jaderného průmyslu společně s Evropským parlamentem usilují o vytvoření Evropského jaderného fóra na stejné bázi, jako již fungující plynové, ropné a elektrické fórum. Tyto zavedené instituce mají v agendě především harmonizaci regulace daného odvětví mezi členy EU. Zároveň usilují o větší transparentnost a propojení jednotlivých trhů.

Poslední průzkumy Eurobarometr ukázaly, že podle obyvatel EU bude za 30 let jaderná energie třetí nejvyužívanějším zdrojem po slunci a větru.

Zdroj: Foratom, WNA


Výběr zahraničních zpráv

Regionální úložiště RaO v Evropě

Evropská komise rozjíždí další dvouletý projekt SAPIERR-2, která má za cíl vypracovat strategii a akční plán pro implementaci regionálních úložišť RaO v Evropě. Projekt bude hodnotit proveditelnost evropských regionálních zařízení RaO a geologických úložišť. Projekt navazuje na SAPIERR-1, který probíhal v minulých letech 2003-2005, zejména pak v oblastech praktické implementace a organizační struktury takového systému. Země, které se budou na projektu podílet, tak připraví formalizovanou a strukturalizovanou organizaci, která bude od r. 2008 pracovat na sdíleném evropském úložišti RaO a souvisejících činnostech. V současnosti se na projektu EK podílí 7 zemí a švýcarská společnost Arius. Očekává se, že se připojí i další země EU.

Kazachstán bude členem Centra pro jaderný palivový cyklus

Ruský prezident Putin oznámil, že Kazachstán se připojí k ruské iniciativě založení mezinárodního Centra pro jaderný palivový cyklus v Rusku, které bude poskytovat jaderné palivo a know-how zemím, které budou chtít využívat jadernou energetiku a nebudou mít vlastní jaderný průmysl ani palivové zdroje. Toto Centrum bude provozovat pod dohledem MAAE ve Vídni.

Toshiba dokončuje akvizici Westinghouse

Japonská společnost Toshiba Corp. oznámila splnění všech nezbytných požadavků jaderných dozorů a předepsaných kontrol, jak v USA, tak i pro EU v souvislosti s jejich akvizicí firmy Westinghouse. Toshiba je nyní ve fázi dokončování náležitostí kontraktu, nezbytných k provedení transakce od současného vlastníka Westi firmy BNFL. Dokončení akvizice se předpokládá do konce tohoto měsíce (říjen 2006). Firma také oznámila, že uzavřela startegické partnerství s americkou Shaw Group a japonskou Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Ltd (IHI), kteří se stávají podílníky Westinghouse (Toshiba 77 %, Shaw 20 % a IHI 3 %).Toshiba zaplatila za Westi částku 5,4 miliard USD.

Švédská vláda bude uvažovat o navýšení energetické kapacity v jádře

Premiér nové švédské vlády p. Fredrik Reinfeldt vydal několik prohlášení ohledně nové jaderně-energetické politiky jeho země. Zaprvé, že až do roku 2010 se nebude naplňovat strategie vyřazování JE (phase-out), kterou nastoupila předešlá vláda. Politické rozhodnutí má padnout až po tomto termínu. Za druhé, že se nebude obnovovat provozní licence pro vyřazené dva bloky JE Barseback (2x 600 MWe) a za třetí, že se nebude zahajovat až do r. 2010 žádná nová stavba JE. Nicméně, dle jeho slov, bude vláda uvažovat o navýšení energetické kapacity v jádře. Pan Reinfeldt je v čele koaliční vlády Aliance pro Švédsko, stran, které vyhrály letos v září volby a otázky jaderné energetiky byly mezi nejcitlivějšími tématy Aliance. Protijaderná pozice Strany středu (člena Aliance) se zmírnila na postoj „ať se průmysl sám rozhodne“. Ve Švédsku je nyní v provozu 10 jaderných bloků a probíhají zde rozsáhlé modernizační programy, jejichž výsledkem má být mj. i nárůst jaderného výkonu, který bude kompenzovat dva odstavené bloky Barseback.

Renesance jádra v Rusku

V Rusku byl formálně schválen dvoufázový program rozvoje jaderné energetiky v celkové hodnotě 43 miliard EUR, kterým usiluje o zvýšení podílu jádra na výrobě elektřiny ze současných 15,6 % na 18,6 % během příštích 9 roků. Ministr pro ekonomiku p. Alexej Kudrin nazval tento program „renesancí jádra v Rusku“ a zveřejnil, že bude z poloviny financován z federálního rozpočtu – 20 miliard EUR a zbylých 23 miliard si zafinancuje jaderný průmysl sám ze svých zdrojů. Je rozdělen do dvou etap: 2007-2010 a 2011-2015 a jeho cílem je zajistit energetickou bezpečnost země pomocí stavby nové série standardních jaderných bloků VVER 1000 s tempem minimálně 2000 MW ročně. Program nezapomíná ani na rozvoj vývozu ruské technologie a jaderného paliva do zahraničí, včetně pomoci se zajištěním provozu JE v zahraničí. Konkrétně program zahrnuje: výstavbu dvou bloků VVER 1000 - Rostov 2 a Kalinin 4 (zahájení 2009 a 2011), výstavba BN-800 (rychlé n.) – Belojarská 4 (plán do 2012, stavba je již v pokročilém stádiu), tři nové standardní bloky na Novovoroněžské a Leningradské (zahájení 2007 a 2008). Dle dlouhodobých plánů Ruska se má do r. 2030 postavit celkem 40 nových jaderných bloků.

Areva a Mitsubishi zahájily vývoj bloku III. generace

Významné výrobní společnosti v jaderném energetickém průmyslu Areva a Mitsubishi oznámily vytvoření „silné jaderné aliance“. Dne 19.10.2006 se v Tokyu dohodly, že společně zahájí vývoj jaderného bloku III. generace o výkonu 1000 MW a do 10 let chtějí přijít s tímto novým typem na trh. Věří, že o něj bude velký zájem. Kromě vývoje nového reaktoru se obě společnosti dohodly na spolupráci v oblastech zajišťování nákupu a výroby zařízení pro JE, služeb a jaderného palivového cyklu. Dle prohlášení Arevy vyžaduje začínající jaderná renesance řešit nové problémy a výzvy, a také mobilizovat velké finanční a lidské zdroje. Obě společnosti již spolu v minulosti spolupracovaly, mj. na výstavbě přepracovacího závodu na JP v Rokkasho v Japonsku, kde byla použita francouzská technologie z La Hague COGEMA (nyní Areva).

Výstavba 3. a 4. bloku JE Cernavoda

Na začátku r. 2007 budou zahájeny přípravné práce na výstavbě 3. a 4.bloku JE Cernavoda. Tento projekt má dle státních plánů hodnotu 15 mil.USD. Ministr pro ekonomiku a obchod zveřejnil záměr, že v příštím roce se začne současně na obou blocích a bude se připravovat oficiální Hmg výstavby a dokončení těchto bloků. Vzhledem k tomu, že na staveništi již historicky stojí hrubé stavební konstrukce, tak se budou práce zaměřovat na opravu a údržbu těchto stavebních částí. Dále se začnou připravovat technologické části s dlouhou dobou výroby.

Šestý jaderný blok ve Finsku

Ministerstvo MPO vydalo zprávu o situaci na trhu s elektřinou, která uvádí, že je potřeba začít stavět nový šestý jaderný blok ve Finsku. Zpráva byla spracována pod vedením p. Matti Purasjoki, bývalého GŘ státního úřadu pro hospodářskou soutěž. Uvádí se zde také, že je třeba odstranit administrativní překážky pro stavbu více vodních el. a dalších obnovitelných zdrojů. Co se týká hospodářské soutěže, tak zde padl návrh, aby Fortum prodala své vodní elny jiné společnosti a také svůj podíl v TVO. Nové energetické zdroje by měl vlastnit stát a hlavními akcionáři by měli být klíčoví spotřebitelé a místní státní samosprávy (tedy ne Fortum). Finsko musí také požadovat po ostatních zemích Severního poolu dodržování dohodnutých cílů v energetice, stejně jako upevnit své energetické vazby s Ruskem. Spotřebitelé budou podněcováni k šetření a snížení spotřeby elektrické energie.

Podzemní úložiště ve Velké Británii

Velká Británie oznámila, že plánuje výstavbu podzemního geologického úložiště na vysoko radioaktivní odpady. Vláda chce vytvořit s potenciálními regiony pro toto úložiště „velice úzké partnerství“ na provedení výběru vhodné lokality. Ministr pro životní prostředí p. David Miliband řekl v parlamentu, že vychází z doporučení vědeckého poradního výboru pro nakládání s RaO (CoRWM), který tento způsob navrhl jako nejbezpečnější variantu z dlouhodobého hlediska. Současně zdůraznil, že nechtějí zatížit žádný region radioaktivními odpady, ale chtějí ošetřit tuto záležitost zcela novým přístupem otevřeného dialogu se všemi zainteresovanými stranami od počátku až do konce procesu budování úložiště. Od počátku plánují přizvat k výběru lokality veřejnost, místní samosprávy, vědeckou, akademickou i technickou komunitu. Vláda V.B. také posoudí jaký balíček výhod nabídne regionu, který přijme dlouhodobé úložiště RaO na svém území. Celý systém nakládání s RaO je založen na rozsáhlém budování meziskladů na vysoko-radioaktivní odpady a použité JP (podobně jako v ČR). Odpovědnost a dozor nad touto oblastí bude mít ve V. Británii Státní dozor pro vyřazování JZ (NDA), který vznikl již v dubnu 2005, dle ustanovení Energetického zákona z r. 2004. Veřejné projednávání a proces výběru lokality začně na počátku r. 2007 a rozhodnutí se očekává v 2007/2008.

Decommissioning Funds v EU

Evropská komise minulý týden přijala doporučení, kterým sleduje harmonizaci nakládání a používání fondů na vyřazování JE a JZ z trvalého provozu (tzv. “Decommissioning Funds“) v EU. EK navrhuje založení národních úřadů, které by byly nezávislé na přispivatelích do fondů a které by zajišťovaly odborný pohled a dozor. Existence oddělených účtů, ať už řízených z vnějšku nebo vnitřně by měla být prioritou pro všechny jaderné zařízení, zejména pro nově budované. EK volá po trvalých konzultacích se členskými státy, např. založením trvalé skupiny národních specialistů na decommissionning a vydávání pravidelné roční zprávy za celou EU, jak tyto fondy kde fungují. V současnosti neexistují ani dvě země v rámci EU, které by měly shodné systémy tvorby těchto fondů. Komisař EU pro energetiku p. Andris Piebalgs k tomu říká, že přijetí nového doporučení EK je klíčovou záležitostí a hlavním krokem vpřed pro bezpečnější jadernou energetiku v Evropě. Otázka bezpečného vyřazování JZ z provozu se stává stále naléhavější, protože do r. 2025 doslouží zhruba 1/3 ze současně provozovaných 148 jaderných bloků v EU.

Závod na přepracování paliva v Číně

Čína uvedla do zkušebního provozu svůj první závod na přepracování použitého jaderného paliva. Je to v souladu s jejím dlouhodobým strategickým plánem na vybudování úplné samostatnosti v jaderné energetice, včetně celého palivového cyklu. Společnost CNNC (China National Nuclear Corp.) vybudovala tento závod v lokalitě Jiayuguan, v provincii Gansu a bude zpočátku sloužit k vyzkumu a rozvoji. Jedná se o menší zařizení, které bude zpočátku zpracovávat cca 50 t uranu ročně a bude používat technologii Purex. Plnohodnotný provoz plánují od r. 2008, kdy se očekává zvýšení kapacity závodu až na maximálních 100 t uranu ročně. Získané poznatky a zkušenosti chce společnost CNNC využít k pozdějšímu vybudování velkokapacitního přepracovacího závodu, který bude součástí budoucího jaderně energetického komplexu v Číně.

Šest jaderných bloků čínské konstrukce v Pákistánu

Pakistán úzce spolupracuje s Čínou na budování své jaderné energetiky. Podle současných dohod se bude v Pakistánu stavět šest jaderných bloků čínské konstrukce s výkonem 300 MWe, které doporučil jejich jaderný dozor PNRA ve spolupráci s MAAE ve Vídni. V současnosti Pakistánská komise pro jadernou energetiku (PAEC) vybrala šest lokalit pro výstavbu nových JE. Výstavba těchto nových jaderných bloků je v souladu s národní energetickou koncepcí, která počítá s nárůstem výkonu v jádře do r. 2030 na 8800 MWe.

Vítěz tendru na výstavbu JE Belene

Konsorcium vedené Atomstroyexportem, zahrnující dále firmy Areva NP, Siemens a další ruské a bulharské společnosti, vyhrálo tendr na výstavbu 1. a 2. RB na JE Belene v Bulharsku. Jedná se o dodávku projektu, výstavbu a spouštění dvou bloků III. generace VVER 1000, který je označen názvem model V 466 a vychází z typu VVER 1000 AES-92. Atomstroyexport vyhrál tento tendr nad konkurenční Aliancí Škoda, kteří do soutěže šli společně s firmou Westinghouse.

Nová jaderná elektrárna v Pobaltí

Energetické společnosti tří pobaltských států Litvy, Estonska a Lotyšska vypracovaly společnou studii proveditelnosti výstavby nové jaderné elektrárny s kapaciou 800-1000 MWe v daném regionu. Zpráva říká, že v regionu vzniká potřeba výstavby minimálně jednoho bloku s výše uvedeným výkonem a tento deficit se významně projeví již od r. 2009, kdy se plánuje odstavení 2. RB JE Ignalina. Zvolení varianty výstavby jaderné elektrárny nabízí mnoho výhod, mezi nimi je diversifikace energetického mixu v dané oblasti a významná pomoc při naplňování závazků na snížení emisí (Kyotské protokoly), a dále bezpečnost zajištění zdroje energie, neboť jaderného paliva je na globálním trhu relativně dostatek. Nový blok by se měl začít stavět na existující JE Ignalina a jeho náklady se zde odhadují mezi 2,5-4 miliardami EUR. Dle zprávy by tento nový blok mohl začít svůj provoz již v r. 2015.

Druhý jaderný bloku ve Slovinsku

Ekonomický ministr p. Andrej Vizjak představil veřejnosti novou energetickou strategii Slovinska, která počítá s výstavbou druhého jaderného bloku na JE Krško. Nová energetická strategie řeší období 2007-2023 a vyplývá z ní, že do roku 2015 bude potřebovat Slovinsko dalších 1000 MWe nových kapacit a do r. 2020 to bude již 1500 MWe. Nový blok bude s největší pravděpodobností typu PWR s výkonem kolem 1000 MWe a projektovanou roční výrobou 7.5-8.5 TWh. Dle plánu by se s výstavbou mělo začít v r. 2013 a do komerčního provozu by měl blok jít v r. 2017.

Rozdělení skupiny British Nuclear Group

Vláda Velké Británie schválila plán na rozdělení skupiny British Nuclear Group (BNG) před její privatizací, na rozdíl od původního záměru prodat BNG jako celek. Vláda nyní prosazuje odděleně prodej Provozu JE (Magnox, BNFL) jako jedné části skupiny a tato má probíhat během r. 2007. Další částí problému je připravit lokalitu Sellafield do konkurenceschopného stavu tak rychle a bezpečně, jak jen to bude možné. P. Alistair Darling, ministr průmyslu a obchodu k tomu řekl, že BNG musí provozovat Sellafield tak dlouho, dokud NDA (Nuclear Decommissioning Authority) nebude mít vybraného nového provozovatele na základě výběrového řízení, což se předpokládá v polovině 2008.

Spotřeba elektřiny se do roku 2030 může zvýšit o 53 %

Jestliže nedojde ke změně energetické politiky, tak světová spotřeba elektřiny se do roku 2030 zvýší o 53 % proti současnému stavu. K tomuto závěru došla Světová energetická agentura IEA. Tato agentura se sídlem v Paříži vydala tento týden „Přehled o světové energetice“ (World Energy Outlook), který poskytuje množství konkrétních i statistických údajů. Dle tohoto rozboru více než 70 % nárůstu spotřeby představují rozvojové země a největší z nich Čína a Indie. Jaderná energetika by mohla přispět velkým dílem ke snížení závislosti na dovozu plynu, ropy, uhlí a snížení výpustí CO2 do ovzduší, a to ekonomicky výhodným způsobem, ale to pouze za předpokladu, že vlády zemí budou hrát větší úlohu, zejména v oblasti garancí a ochraně investic soukromého sektoru do tohoto odvětví. Výkonný ředitel IEA p. Claude Mandil řekl, že energetická budoucnost světa dle současných trendů je špinavá, nebezpečná a drahá. Ale nové energetické politiky zemí by mohly tuto vizi změnit na energetiku čistou, chytrou a konkurenceschopnou. Jádro v tomto procesu rozhodování zůstává atraktivní alternativou.

Spojení společností Tenex a TVEL

2.listopadu 2006 došlo ke spojení dvou ruských jaderných společností Techsnabexport (Tenex) a TVEL a vytvoření nové firmy s názvem Uranium Ore Mining Co, která bude umožňovat soukromé vlastnictví jaderně energetických zdrojů. Bude umožňovat podíl zahraničních společností vlastnit menšinové podíly akcií v této firmě. Předmětem podnikání bude rozvoj průzkumu a těžby uranových rud v Rusku i v zahraničí. Během 6-8 týdnů se nová společnost stane součástí ruského Holdingu Atomprom.

Žádost o prodloužení licence pro JE Loviisa

Společnost Fortum podala žádost na prodloužení provozní licence JE Loviisa do konce r. 2030. Současná provozní licence JE Loviisa končí na konci roku 2007. V zádosti o prodloužení licence je uvedeno, kromě dalších věcí, že bezpečnostní stav JE splňuje podmínky pro dlouhodobý provoz, úložiště radioaktivních odpadů je patřičně organizováno a že personál je dostatečně kvalifikovaný. 1. RB byl spuštěn v r. 1977 a 2. RB v 1980, a oba prošly několika modernizačními programy, jenž významně zvýšily bezpečnost jejich provozu. Další rozsáhlé modernizace právě probíhají.

Provozní licence pro francouzské 1300 MW bloky

Jaderný dozor ASN vydal provozní licenci pro generaci jaderných reaktorů 1300 MW, PWR společnosti EdF na celkovou dobu provozu 30 roků. Jedná se o podmíněnou licenci, jenž je založena na výsledcích revize bezpečnosti, která byla zahájena již před 8 lety. Podmínkou však je splnění bezpečnostně orientovaných modifikací, které musí být provedeny nejpozději při odstávce po 20 letech provozu bloku. Obecné povolení zahrnuje JE v Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly and St Alban. Modifikace byly zahájeny v roce 2005 na 2. bloku JE Paluel a budou pokračovat až do roku 2014. V současnosti má EdF 20 standardních bloků Framatome 1300 MW, s označením P4.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
SÚJB
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
SÚJB Praha
Větrná energie a drahé koblihy
Spotřeba elektřiny v ČR
Kdo četl protokol z Melku, zvedne ruku!
Zpravodaj č. 10/2006
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 10/2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 51. týden 2006
Švédská nukleární společnost
Rusko se obává zimního nedostatku elektřiny
Švédská JE Barsebäck
Nuclear Power in Sweden
Zdroje elektřiny ve Švédsku
Bulharská JE Kozloduj
Internetové stránky ČNS v roce 2006
Bulharská nukleární společnost
První reaktory IV. generace by se měly objevit do 10 let
NUSIM 2007 - Call for Papers
NUSIM 2007
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 1. týden 2007
Slovenské elektrárne, a. s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Trvalé odstavení JE V1 v Jaslovských Bohunicích
Dnešní jaderný odpad se stává palivem
Harmonogram modernizace JE V2 v Jaslovských Bohunicích
Bude se u nás zhasínat?
ENS news - Issue No. 15 Winter (January 2007)
Někdo o voze i o koze
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 2. týden 2007
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Akce
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 01/2007, vydán 19.1.2007
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001