ZPRAVODAJ   04/2007

V čísle:
- Ke kořenům jaderné energetiky - Gunn a Abelson
- Drahé, stále velmi drahé Slunce
- Jednoduché energetické počty
- Třetí cesta české energetiky
- Rusko sází na jadernou energetiku
- Pár haléřů na úložiště stačí
- V Evropě je v provozu nový jaderný reaktor
- V podunajském Belene vyroste nový Temelín
- Cena uranu dosáhla nového rekordu
- Francouzská vláda schválila plán prací na reaktoru ve Flamanville
- Státy v Perském zálivu uvažují o rozvoji jaderné energetiky
- Energetická politika nového francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho
- Výběr zahraničních zpráv
- 10. výročí založení Sekce mladých
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Ke kořenům jaderné energetiky - Gunn a Abelson

více zde


Drahé, stále velmi drahé Slunce

více zde


Jednoduché energetické počty

více zde


Třetí cesta české energetiky

více zde


Rusko sází na jadernou energetiku

více zde


Pár haléřů na úložiště stačí

více zde


V Evropě je v provozu nový jaderný reaktor

více zde


V podunajském Belene vyroste nový Temelín

více zde


Cena uranu dosáhla nového rekordu

Cena uranu dosáhla v druhém dubnovém týdnu nového rekordu 113 dolarů za libru. Pokračoval tak její rychlý růst z druhé poloviny loňského roku.

Při aukci, při níž se prodalo 100 tisíc liber (45,5 tuny) uranu od americké firmy Mestena Uranium LLC, se cena zvýšila o 18 dolarů na 113 dolarů za libru U3O8. Jde o největší přírůstek od roku 1968, kdy se cena uranu začala sledovat.

Od začátku roku 2007 vzrostla cena uranu o 57 procent. V roce 2002 stála libra uranu jen 10 amerických dolarů. Od září loňského roku ale libra uranu zdražila o celých 50 dolarů na téměř 90 dolarů.
Dubnová nabídka na prodej uranu společnosti Mestena Uranium měla velký ohlas mezi výrobci, obchodníky, investory a elektrárenskými firmami, které soupeřily o nákup. Cenu zvýšil nedostatek suroviny po prudkých deštích v některých australských nalezištích společnosti Energy Resources of Australia's (ERA's), a také záplavy v dole Cigar Lake kanadské společnosti Comeco.

Americká firma Mestena Uranium, která provozuje důl Alta Mesa v Texasu, vyrobí ročně 455 tun U3O8.


Zdroj: Informační servis ČNS


Francouzská vláda schválila plán prací na reaktoru ve Flamanville

více zde


Státy v Perském zálivu uvažují o rozvoji jaderné energetiky

více zde


Energetická politika nového francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Předběžný souhlas s výstavbou nového jaderného bloku v USA

Jaderný dozor Spojených států NRC vydal minulý týden již druhý v pořadí „předběžný souhlas“ (early site permit - ESP) s výstavbou nového jaderného bloku na lokalitě JE Grand Gulf v Mississippi. Společnost Entergy Corporation si podala žádost již v říjnu 2003 a proces posuzování trval 3,5 roku. Tento předběžný souhlas umožňuje společnosti po dobu 20 let se rozhodnout o finanční investici a podat si žádost č. 2 k NRC na zahájení výstavby nového jaderného bloku s podrobnější definicí konkrétního typu reaktoru a dalších technických podmínek. Tato licenční procedůra v USA umožňuje NRC snížit rozhodovací riziko jaderného dozoru s ohledem na environmentální aspekty a další specifické požadavky pro danou lokalitu. Teprve poté má potenciální investor čas a prostor na finanční rozhodnutí k uvedené investici. První ESP obdržela v USA firma Exelon Generation pro lokalitu JE Clinton, v Illinois dne 8. března 2007. NRC nyní pracuje na dvou dalších ESP pro JE North Anna a JE Vogtle.

Zavážení paliva na čínské JE Tianwan

Na druhém bloku JE Tianwan (VVER 1000), kde v současnosti probíhají spouštěcí práce, bylo poprvé zavezeno jaderné palivo do AZ reaktoru. Práce na zavezení 163 palivových kazet byly zahájeny 16. března 2007. Výstavba JE Tianwan probíhá s ruskou účastí a jedná se o největší projekt vzájemné spolupráce obou zemí v jaderné oblasti. První blok JE Tianwan byl poprvé připojen k síti v květnu 2006.

Souhlas se stavbou nového jaderného bloku ve Flamanville

Dne 10.dubna 2007 vydala francouzaská vláda svým dekretem oficiální souhlas se stavbou nového jaderného bloku ve Flamanville. Jedná se o tlakovodní reaktor EPR generace III+ (European pressurised water reactor) 1600 MWe, který postaví francouzsko-německá firma AREVA a investorem stavby je elektrárenská společnost EdF (rozhodnutí a žádost v 09/2006). Přípravné stavební práce na lokalitě již začaly a do konce tohoto roku se má celý projekt výstaby Flamanville-3 rozjet naplno. Dle plánů má být elektrárna dokončena v r. 2012 a náklady na její výstavbu se očekávají ve výši 3.3 miliardy EUR (4.4 miliardy USD). Na lokalitě Flamanville jsou již v provozu dva jaderné bloky PWR o výkonu každý 1330 MWe. Elektrárenská společnost EdF provozuje 58 jaderných bloků na 19 lokalitách ve Francii, které se podílí na výrobě elektřiny v zemi více než 85 %.

Kladné rozhodnutí na provoz úložiště v Německu

Německý nejvyšší soudní dvůr ukončil svým rozhodnutím ze dne 3. dubna 2007 dlouholetý spor ohledně otevření centrálního úložiště na nízko a středně radioaktivní odpady. Jedná se o lokalitu bývalého lomu na železnou rudu Konrad v Německu. Kladné rozhodnutí na oficiální provoz tohoto centálního úložiště představuje průlom v přístupu Německa k nakládání s Ra odpady. Federální ministr životního prostředí p. Sigmar Gabriel k tomu řekl, že soud neměl jinou alternativu a vláda musí toto rozhodnutí přijmout. Realizační práce na výstavbě tohoto centrálního úložiště na RaO mají začít co nejdříve. Nicméně p. Gabriel řekl, že toto rozhodnutí není možno spojovat s druhou kauzou, centrálním úložištěm na vysoce Ra odpad v solném dole Gorleben. Kolem tohoto úložiště se diskuse stále ještě vedou, i když vyjádření vědeckých kapacit zní: „Lokalita je z hlediska metodického a koncepčního bezpečná a vhodná pro ukládání radioaktivních materiálů.“

Join venture Alstom a Atomenergomash

Francouzská společnost Alstom, zajišťující dodavatelské služby v energetice, zakládá společně s ruským podnikem Atomenergomash „join venture“ s cílem zajišťování dodávek „kompletního balíčku“ technologických celků při výstavbě jaderných elektráren (jaderný i nejaderný ostrov). Kontrakt na vytvoření nové společnosti byl podepsán 2.4.2007 v Moskvě a Alstom v ní bude vlastnit 49 % akcií. Vedení společnosti bude sídlit v Podolsku, nedaleko od Moskvy. Hodnota zakládajícího majetku přesahuje hodnotu 200 milionů EUR. Součástí dohody je i transfer technologií, včetně klasické parní turbíny typu Alstom „Arabelle“ i hlavních generátorů. Nová společnost se chce zaměřit především na domácí trh v Rusku, ale dlouhodobějším cílem je se účastnit i nabídkových řízení na nové elektrárny s ruskou jadernou technologií v zahraničí.

E.ON chce postavit JE v jižním Finsku

Německá energetická společnost E.ON se chystá postavit novou jadernou elektrárnu v jižním Finsku. V současnosti jedná o nákupu pozemků na možnou stavbu JE, 55 mil východně od Helsinek, nedaleko stávající JE Loviisa. Vlastnictví pozemků s možností výstavby elektrárny je podmínkou, kterou si E.ON jistí souhlas Finska s tímto projektem. Mluvčí E.ONu řekl, že jejich firma nejprve posoudí technologické, ekonomické a ekologické požadavky pro stavbu nového jaderného bloku ve Finsku před tím, než podá oficiální žádost.

INES 2 pro JE Shika-1

Historická událost s neplánovaným dosažení kritické reaktivity reaktoru na JE Shika-1 z 18.06.1999 byla zpětně ohodnocena stupněm INES 2. Jednalo se podle definice INES o „incident“. Při události, kterou provozovatel nenahlásil, nedošlo ke zranění osob a ani k žádnému úniku radioaktivity. Tato událost vyšla najevo poté, co jaderný dozor nařídil provozovatelům JE v Japonsku prozkoumat jejich záznamy a nahlásit zpětně veškeré události, které nebyly dle tehdejších kritérií nahlášeny.

Intenzivní jaderná spolupráce Japonska a Ruska

Dne 26.04.2007 se zahajují v Tokiu mezivládní jednání mezi Japonskem a Ruskem na téma intenzivní spolupráce v jaderné energetice. Ministr pro atomovou energii p. Kirienko se vyjádřil, že konkrétní dohody a kontrakty mohou být uzavřeny do konce 2007 a řekl, že se chystá pozvat japonské firmy k projektům výstavby nových jaderných bloků na Dálném východě Ruska. Společnost Rosenergoatom uvažuje na Dálném východě postavit minimálně dva 1000 MW bloky. Hlad po elektřině na Dálném východě posílila i žádost Číny na nákup z Ruska až 30 miliard kWh ročně. Ruský president V. Putin schválil program na zvýšení podílu jádra v ruské síti z dnešních 17 % na min. 25 % do r. 2030. P. Kirienko na toto téma řekl, že novou politikou Ruska bude stavba JE především na jejich území, ale dohodnuté kontrakty z minulosti se budou snažit dodržet. Veškeré kontrakty se zahraničím budou probíhat prostřednictvím Atomstroyexportu, který v současnosti jako jediná firma na světě staví 5 jaderných bloků (Čína, Indie, Irán a připravuje se JE Belene v Bulharsku).

Zahájena výstavba plovoucí JE v Rusku

V Severodvinsku byla zahájena výstavba plovoucí jaderné elektrárny s výkonem 70 MWe. Při konstrukci je použit osvědčený jaderný reaktor KLT-40S z jaderných ledoborců. Na palubě "plavjušky" budou dva takové reaktory. S dokončením stavby se počítá v r. 2010 a bude napájet elektřinou severní oblasti Ruska.

Mitsubishi povede vývoj množivých reaktorů v Japonsku

Japonská vláda vybrala společnost Mitsubishi Heavy Industries (MHI) jako klíčovou firmu, která povede vývoj nové generace japonských rychlých množivých reaktorů FBR. Reaktory FBR jsou zahrnuty do dlouhodobých plánů japonské energetiky (maximalizace využití uranového paliva).

Nový jaderný blok v Indii

Do komerčního provozu byl uveden nový jaderný blok Kaiga - 3 (PHWR, 220 MWe). Další blok téže JE Kaiga - 4 (PHWR, 220 MWe) bude spuštěn o cca 6 měsíců později. Indická jaderná technologie je převážně založená na těchto typech reaktorů - 10 bloků PHWR (tlakovodní reaktory s těžkou vodou), kromě jediné JE Tarapur, která má dva bloky BWR (varný reaktor). Vláda v současnosti schválila výstavbu 4 dalších bloků PHWR 700 MWe na JE Kakrapar a JE Rawathbata.

Prodlužování životnosti JE snižuje ceny elektřiny

Známý ekonomický analytik p. Guy Doyle z agentury Mott MacDonald zveřejnil výsledky studií, které oceňují vliv prodlužování životnosti JE na cenu elektřiny v EU. Závěry jsou takové, že finanční benefity mohou být obrovské. Hromadné prodlužování životnosti jaderných energetických bloků v EU, což je stávající trend, může snížit velkoobchodní ceny elektřiny až o 5 EUR/MWh. Kromě toho posouvá břemeno jaderné energetiky na vyrovnání svých závazků o dvě dekády a tedy do období, kdy bude zcela jistě jiné investiční prostředí, nové technologie a lepší pobídková politika na výstavbu nových zdrojů. Další výhodou prodlužování životnosti je relativní zvyšování instalovaného výkonu za cca 25 % nákladů na pořízení nových zdrojů a také odložení nákladů na vyřazování JE. Většina zemí nyní uvažuje s prodloužením životnosti až na 60 let, bude-li to možné.

První kritičnost 2. bloku JE Tianwan

Druhý blok JE Tianwan (VVER 1000) v Číně dosáhl dne 30.4.2007 poprvé svého kritického výkonu. První připojení do sítě je naplánováno na červen 2007. JE Tianwan staví ruská společnost Atomstroyexport a tento projekt je největším svého druhu mezi Čínou a Ruskem. Výstavba JE Tianwan-1 byla zahájena v říjnu 1999 a do sítě byl připojen 12.05.2006. Druhý blok Tianwan-2 se začal stavět v září 2000.

Modernizace a zvyšování výkonu JE Ringhals

JE Ringhals modernizuje své bloky a zvyšuje jejich jmenovitý výkon. Výkon 1. bloku JE Ringhals-1 (BWR) byl nedávno zvýšen o 15 MW na celkových 858 MW. Dne 20.dubna 2007 dostali povolení od švédského jaderného dozoru SKI na zvýšení tepelného výkonu reaktoru 1. bloku o 40 MWt z původních 2500 MWt. Švédsko provozuje v současnosti 10 reaktorových bloků, které vyrobily v r. 2006 celkem 65 TWh elektrické energie. Vlastní JE Ringhals sestává ze 4 bloků (1 x BWR 858 MW, 1 x PWR 867 MW, 2 x PWR 917 a 908 MW). V roce 2006 vyrobili celkem 27 TWh nehledě na problémy při odstávkách a vzniklém požáru transformátoru na 3. bloku v listopadu 2006.

Společný postup USA a Japonska při rozvoji jádra

USA a Japonsko podepsali dohodu na nejvyšší státní úrovni o společném výzkumu nové generace jaderných reaktorů a globálním prosazování expanze jaderné energetiky. Dohoda má podobu Akčního plánu na společný postup při rozvoji jaderné energetiky a je výsledkem rozsáhlých vyjednávání mezi oběma zeměmi.V oficiálním prohlášení, které zveřejnil americký úřad DOE dne 25.04.2007 jsou uvedeny čtyři hlavní oblasti spolupráce: 1. Výzkum jaderné energetiky v rámci programu GNEP (Globální partnerství v jaderné energetice), 2. Státní politika a programy na výstavbu nových jaderných bloků, 3. Mechanismy zabezpečení dodávek jaderného paliva, 4. Rozšíření jaderné energetiky do zainteresovaných zemí, současně zajištění nešíření jaderných zbraní. President Bush a japonský premiér Shinzo Abe prosadili, že zahájení Akčního plánu bude probíhat s okamžitou platností. Obě země sestaví pracovní skupiny na vývoj technologie rychlých R, malých a středně velkých jaderných bloků, na bezpečnostní záruky a fyzickou ochranu a na nakládání s RaO. Současně DOE požádalo kongres USA o 24 miliard USD pro fiskální rok 2008 na prosazení balíčku projektů na nastartování vývoje nových jaderných technologií, z toho se plánuje 395 mil. USD na činnosti v rámci GNEP.

První kritičnost 2. bloku JE Cernavoda

2. blok JE Cernavoda dosáhl dne 6. května 2007 v 23:25 místního času poprvé kritického výkonu reaktoru. Reaktorový blok Cernavoda-2 (PHWR Candu, 655 MW) má být uveden do komerčního provozu dle plánu v září 2007. Oba dva bloky JE Cernavoda budou dodávat do rumunské elektrické sítě cca 18 % z celkové výroby elektřiny v zemi. JE je ve vlastnictví národní společnosti Nuclearelectrica a významně přispívá k bezpečnosti dodávek elektřiny a ke snížení skleníkových plynů v ovzduší. V současné době probíhají přípravné práce na výstavbu 3. a 4. reaktorového bloku.

Přepracování jaderného paliva z vyřazených italských JE

Firma AREVA podepsala dne 09.05.2007 s Itálií kontrakt v hodnotě 250 mil.EUR na přepracování 235 tun jaderného paliva z vyřazených italských JE. Vyřazené jaderné zařízení vlastní v Itálii státní společnost Sogin. Kontrakt zahrnuje transport, přepracování a balení/zapouzdření jaderného paliva z vyřazených jaderných bloků JE Caorso, JE Enrico Fermi a JE Garigliano. Tyto byly odstaveny na základě všelidového referenda v r. 1987. Použité jaderné palivo se bude přepravovat do přepracovacího závodu v La Hague, v severozápadní Francii. Itálie si převezme v záverečné fázi vitrifikovaný Ra odpad (zatavený do skla) zpět a uloží ho ve vlastním úložišti. Zpracování a zpětný transport má být ukončen nejpozději k 31.12.2025. Představitel fy. Sogin p. Romano oznámil, že zahájením demontáže JE a přepracováním jaderného paliva se Itálie zařadila mezi země, které se zodpovědně hlásí k jaderné energetice a zároveň získávají know-how pro vyřazování a vyčištění lokalit JZ (kromě 4 bloků JE, také 4 závody na zpracovávání a výrobu JP). Vlastníkem fy. Sogin je italské ministerstvo Ekonomiky a financí.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


10. výročí založení Sekce mladých

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
CYG - Sekce mladých při ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Z ustavujícího zasedání CYG (1997)
Kdyby raději mlčeli
Tvorba ceny jaderné elektřiny v ČEZ
Jak se pojídají hranice
Exkurze Mladé generace do plzeňských závodů ŠKODA JS
Pozvánka na oslavy 10. výročí založení Sekce mladých ČNS
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2007
EPR project in Flamanville
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Francouzská JE Flamanville
Globální oteplování: mýty a skutečnosti
Bezpečnostní systémy EPR
Francouzská vláda schválila plán prací na reaktoru ve Flamanville
Státy v Perském zálivu uvažují o rozvoji jaderné energetiky
Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2007
Platts - Global Energy
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Čínská JE Tianwan
Jak se ČEZ zelení
U3O8 Prices
Miliardář Buffett nabízí milióny na obohacování uranu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2007
Environmentalists For Nuclear Energy
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Temelín
Energetická politika nového francouzského prezidenta …
Zpravodaj č. 03/2007
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 03/2007
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2007
Nuclear India
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Indická JE Tarapur
Nuclear Power in India
Podpora jaderné energetiky ve společnosti
Pár haléřů na úložiště stačí
Třetí cesta české energetiky
Výroční konference ČNS
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2007
Browns Ferry Nuclear Plant
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Americká JE Browns Ferry
Ke kořenům jaderné energetiky – jaderný pohon
Mohou v budoucnu energetické zdroje pokrýt spotřebu elektřiny v ČR?
V Evropě je v provozu nový jaderný reaktor
Návštěva europoslance Ivo Strejčka v Dukovanech
Neprůstřelný Steiner
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2007
Atomic Energy of Canada
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Výměna paliva v reaktoru Candu
Nuclear Power in Germany
Schéma bloku s reaktorem Candu
V podunajském Belene vyroste nový Temelín
Reaktory z ponorek pro mírovou energetiku
Výroční konference ČNS se blíží
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2007
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 04/2007, vydán 7.6.2007
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001