ZPRAVODAJ   06/2008

V čísle:
- Letní pracovní setkání Mladé generace ČNS
- Z oběžné dráhy ve vesmíru do Evropského parlamentu
- V Burgundsku sílí gigant jaderného strojírenství
- Indie neztrácí zájem o australský uran
- Androsch: Nespuštění Zwentendorfu byla chyba
- Podpora atomu mezi středoškoláky roste
- Horní Rakousy na protiatomových nešetří
- Větrník na každém dvorku?
- Pozor na lobbisty!
- Šlápnout na brzdu, nebo na plyn?
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Letní pracovní setkání Mladé generace ČNS

více zde


Z oběžné dráhy ve vesmíru do Evropského parlamentu

více zde


V Burgundsku sílí gigant jaderného strojírenství

více zde


Indie neztrácí zájem o australský uran

více zde


Androsch: Nespuštění Zwentendorfu byla chyba

více zde


Podpora atomu mezi středoškoláky roste

více zde


Horní Rakousy na protiatomových nešetří

více zde


Větrník na každém dvorku?

více zde


Pozor na lobbisty!

více zde


Šlápnout na brzdu, nebo na plyn?

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Nedostatek mladých odborníků v oborech jaderné fyziky

Sdružení evropský fyziků (European Physical Society - EPS) vydalo prohlášení ve kterém apelují na urgentní situaci nedostatku mladých kvalifikovaných odborníků v oborech jaderné fyziky pro další rozvoj evropské jaderné energetiky, stejně jako nedostatečný počet studentů těchto oborů. Vzniká vážný problém zachování dostatečného know-how pro provoz stávajících JZ a také pro dlouhodobý rozvoj, vědu a výzkum jaderného štěpení i fůze, metod zpracování jaderných odpadů, transmutace a skladování jaderných materiálů. Sdružení fyziků dále říká, že pokud chce Evropa udržet krok s rychle se rozvíjejícími zeměmi jako je Čína, Japonsko a Indie, které mají rozvoj jaderné energetiky jako svou prioritu, tak je nutné posuzovat otázky know-how a vývoje nových jaderných technologií nezávisle od politických rozhodování zda ANO či NE stavět novou jadernou elektrárnu.

Příprava na výstavbu dvou jaderných bloků v Kanadě

Energetická společnost OPG (Ontario Power Generation) a místní provinční vláda se rozhodla začít s konkrétní přípravou výstavby dvou nových jaderných bloků na JE Darlington v provincii Ontario. Byli poptáni tři klíčoví potenciální dodavatelé nových jaderných bloků: Areva NP, Atomic Energy of Canada Ltd. a Westinghouse, aby pokračovali v nabídkovém řízení s tím, že vítěz tohoto řízení bude vybrán již do konce roku 2008. Proces žádostí o licenci na přípravu staveniště však již začal dříve, a to v září 2008.

Japonsko vede v rozvoji energetických technologií

Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency - IEA) vydala zprávu o současné světové energetické situaci, ve které chválí Japonsko za „vedoucí úlohu v rozvoji technologií“, které pomáhají zajišťovat energetickou bezpečnost a mírnit následky změn klimatu. Japonsko má, dle hodnocení IEA, dobře propracovanou energetickou politiku, velice rozvinutý a pevný systém vědy a výzkumu i významnou finanční podporu japonské vlády. Dále je zde stálá podpora rozvoje jaderných energetických zdrojů jako hlavní komponenty energetického mixu, který nevytváří skleníkové plyny. Japonští výrobci jaderných zařízení jsou prominentními dodavateli nejmodernějších technologií na světových trzích. Podobně je tomu i u obnovitelných zdrojů, zvláště fotovoltaika a její elektronický průmysl zásobuje světové trhy špičkovou technologií.

Centrální úložiště RaO ve Velké Británii

Ve V.B. byl zahájen proces výběru lokality a návrhu projektu na centrální trvalé úložiště RaO. Ke komunikaci tohoto záměru vydala vláda dokument tzv. „white paper“,ve kterém se říká, že ve výběrovém řízení se bude uplatňovat princip „dobrovolnosti a partnerství“. Očekává se, že regiony budou o umístění tohoto úložiště soutěžit, vzhledem k připravovaným výhodám a benefitům.

Polovina Němců je proti státní energetické politice

Téměř polovina Němců je proti jejich státní energetické politice, orientované na odchod od jaderné energetiky. Ze současného průzkumu názorů veřejnosti, pořádaného výzkumným ústavem v Emnid vyplynulo, že 46 % veřejnosti chce, aby byly v jejich zemi dále provozovány JE, zatímco dalších 46 % lidí souhlasí s jejich postupným vyřazováním a zbývajících 8 % dosud není rozhodnuto.

Evropská komise schválila dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce

Evropská komise (EK) schválila dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce na Slovensku (čl. 37, Euratom treaty). Ke kladnému vyjádření jsou však stanoveny podmínky, ve kterých se uvádí, že společnost Slovenské elektrárně, a. s., musí doplnit řadu specifických opatření na zvýšení jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany. EK požaduje bezpečnost ekvivalentní plnohodnotnému kontejnmentu.

Fúze Atomstroyexportu a Atomenergoprojektu

Dvě významné ruské organizace v jaderné energetice „Atomstroyexport“ (dodavatel jaderného zařízení) a st.petersburgský „Atomenergoprojekt“ (vědecko-výkumná a projektová základna) připravují fúzi. Tato fúze má zajistit větší šance obou organizací uspět na mezinárodním trhu.

Dva nové bloky AP 1000 v Číně

„Ledy byly prolomeny“ a v lokalitě JE Haiyang v provincii Shandong na východním pobřeží Číny se budou stavět dva nové bloky typu AP 1000 společnosti Westinghouse. “Westi“ je nyní členem japonské korporace Toshiba a tato jedná s čínskou společností State Nuclear Power Technology Corporation s konkrétním záměrem postavit v Číně minimálně čtyři jaderné bloky AP 1000. Stavební práce se rozjíždí na dvou lokalitách, první byla Sanmen, kde začaly výkopové práce již v únoru 2008 a nyní se rozjíždí další stavba v lokalitě Haiyang. Tyto terénní úpravy a odkrývací práce pro jeden jaderný blok budou trvat přibližně 3 měsíce a JE Haiyang má dodávat elektřinu nejpozději do r. 2014. V květnu 2007 oznámil americký úřad pro jadernou bezpečnost NRC, že založil společnou komisi s čínskou National Nuclear Safety Administration na posuzování a technickou spolupráci na projektu AP 1000 v průběhu schvalování a udělování provozní licence.

Příprava výstavby prototypu fúzního reaktoru v Japonsku

V Japonsku byla založena vládní pracovní skupina na přípravu výstavby prototypu reaktoru pro jadernou fúzi. Tento prototyp má být dokončen do r. 2030 a jeho náklady se odhadují na 6 miliard EUR. Pracovní skupina vznikla na základě požadavku Ministerstva pro vzdělání, kulturu, sporty, vědu a nové technologie. Strategická zpráva této komise předpokládá, že prototypem bude fúzní reaktor typu Tokamak a po jeho dokončení, že bude probíhat nejméně 10-ti leté zkušební období. Tedy, komerčního využívání by se mohly tyto fúzní reaktory dočkat až kolem roku 2050.

ElBaradei navrhuje založení globální energetické instituce

Director General Mezinárodní agentury pro atomovou energii p. Mohamed ElBaradei navrhuje založení globální energetické instituce, která by pomohla světovým leaderům v řešení narůstající energetické krize. P. ElBaradei řekl, že potřeba pro koordinované politické akce v otázkách týkajících se energetiky (změny klimatu a chudoba) nebyla nikdy naléhavější. „V současné době neexistuje celosvětová energetická instituce, v rámci které by se mohly země dohodnout na společném řešení potenciálně enormních problémů při zajišťování energetických potřeb“. Ve článku zveřejněném ve ‘Financial Times’ dne 24. července 2008, p. ElBaradei říká, že „tato organizace by měla doplnit, ne nahradit stávající organizace, aktivní na poli energetiky“. To by přineslo mezinárodní perspektivu v otázkách, které nemohou být ponechány pouze na působení trhu, takových jako např. vývoj nových technologií, úloha jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, inovativní řešení na snižování znečištění a skleníkových emisí. „Potřebujeme celosvětovou organizaci, která bude mít globální mandát, autoritu a bude dostatečně objektivní i obsažná pro posouzení všech forem energií. Která může posoudit globální energetickou potřebu i reálnou dodávku a pod jednu střechu soustředit údaje, které jsou dnes roztříštěné a nekompletní. Může urychlit transfer vhodných energetických technologií do chudých zemí a dát jim objektivní doporučení pro optimální energetický mix, který bude bezpečný, zajištěný a environmentálně optimální“.

Řešení kvót na ruský export v oblasti jaderné energetiky do EU

V září 2008 budou pokračovat jednání mezi Ruskem a EU ohledně odstranění současných omezení (kvót) na ruský export v oblasti jaderné energetiky do EU, řekl p. Sergey Kirienko, Generální ředitel státní korporace pro jadernou energetiku Rosatom minulé úterý na tiskové konferenci k rozvoji jádra v Rusku. V září 08 má probíhat v Rusku Summit EU a ruská strana se připravuje na odstranění těchto regulačních omezení, která jsou specifikovaná tzv. „Deklarací z Corfu“. Dle p. Kirienka to odporuje dnešním liberálním pravidlům obchodu v EU. Současně připomenul, že v letech 2011-2012 bude v Evropě nedostatek uranových obohacovacích kapacit a že Rosatom je připraven evropským kolegům pomoct v těchto službách. Dnes skutečný ruský jaderný export do EU převyšuje výše zmíněné kvóty, ale tato situace ztěžuje exportérům uzavírat nové kontrakty.

Výjimka z režimu bezpečnostních záruk pro Indii

Řídící rada Mezinárodní agentury pro atomovou energii MAAE ve Vídni schválila pro Indii zvláštní výjimku pro režim bezpečnostních záruk (safeguards). Tento režim má být zaveden v roce 2009. Dalším krokem, který vrací Indii na světové trhy v jaderné energetice, bude rozhodnutí mezinárodní skupiny tzv. Nuclear Suppliers Group (NSG), která má 45 členů, a která bude muset souhlasit s osvobozením Indie od zákazu obchodování s jadernými materiály a zařízením pro země, které nejsou signatáři smlouvy o nešíření JM (Nuclear Non-Proliferation Treaty). V návaznosti na to musí Kongres USA schválit zákon, který má stejný efekt. V současnosti má Indie pouze 6 reaktorových bloků pod režimem safeguards a poslední dohoda jej rozšiřuje na všech 14 reaktorů.

Nové centrální úložiště pro použité jaderné palivo v Bulharsku

Dne 30.07.2008 byl na JE Kozloduj položen základní kámen stavby nového centrálního úložiště pro použité jaderné palivo. Investice do tohoto povrchového jaderného zařízení mají dosáhnout hodnoty kolem 78 milionů USD a má se zde dlouhodobě skladovat použití jaderné palivo z šesti bloků JE Kozloduj minimálně 50 roků.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Jaderné elektrárny British Energy
Nuclear Desalination
Key Performance Indicators - British Energy Power Plants
Podpora atomu mezi středoškoláky roste
Horní Rakousy na protiatomových nešetří
Z oběžné dráhy ve vesmíru do Evropského parlamentu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 32. týden 2008
International Youth Nuclear Congress
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Dostavba JE Temelín
IYNC 2008
Měrná cena energie z různých zdrojů
Základní informace k dostavbě elektrárny Temelín
Zvažovaná dostavba elektrárny Temelín
Důvody dostavby elektrárny Temelín
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 33. týden 2008
Projekt AP 1000
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Bariéry pro zabránění úniku radioaktivních látek do okolí JE
IYNC 2008
Přehled zdrojů ozáření obyvatelstva – srovnání s jádrem
Mýty o elektrárně Temelín
Dostavba elektrárny Temelín - zvažované technologie
Kam s oxidem uhličitým?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2008
JE Olkiluoto 3
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Olkiluoto 3 - květen 2008
Radioactive waste repository & store for Australia
Ux U3O8 Prices
Zpravodaj č. 05/2008
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 05/2008
Opravdu je jaderná budoucnost strašák?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 35. týden 2008
Úložiště Yucca Mountain - informační centrum
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Úložiště Yucca Mountain
Indie plánuje vyšší využití thoria ve třech fázích
3D geologic framework model of Yucca Mountain
Miniaturní jaderné reaktory do Evropy a na Blízký východ
ÚJV Řež, ČNS a Centrum výzkumu Řež zvou na seminář
Úložiště Yucca Mountain bude o třetinu dražší
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 36. týden 2008
Časopis Vesmír
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Americká JE Fitzpatrick
Dobročinné spolky místo exportérů?
Vývoj a skladba netto spotřeby elektřiny v ČR
Iran, North Korea & Iraq - Implications for Safeguards
EnergiaForum 08 in Tampere
Konflikt mezi empirií, teorií a politikou - Energetika a změna klimatu?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 37. týden 2008
BNFL
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Sellafield Nuclear Power Station
TOPSAFE 2008
Struktura výroby elektřiny celosvětově
TOPSAFE 2008
Rozvoj jaderné energetiky ve světě
Postoj veřejnosti k jaderné energetice
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 38. týden 2008
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Akce
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Akce
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 06/2008, vydán 25.9.2008
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001