ZPRAVODAJ   05/2009

V čísle:
- Mise IAEA do Chille
- !Hola de Cordoba!
- Česko–Moravsko–Slovenský sraz reaktorových fyziků
- Hornorakouští kontroloři si posvítí na protitemelínské aktivisty
- Olkiluoto: Renesance jaderné energetiky v praxi
- Chile bude léčit plynovou závislost
- Austrálie plánuje zvýšit export uranu
- Větrníky přerůstají temelínské věže
- Brazílie chce postavit čtyři nové jaderné elektrárny
- Stavba jaderných elektráren přinese britskému průmyslu miliardové kontrakty
- Malé jaderné reaktory by mohly být levnější
- První dlouhodobé úložiště použitého jaderného paliva bude ve švédském Forsmarku
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Mise IAEA do Chille

více zde


!Hola de Cordoba!

více zde


Česko-Moravsko-Slovenský sraz reaktorových fyziků

Ve dnech 26. a 27. května zorganizoval Odbor reaktorové fyziky EDU v Lednici v areálu penzionu ONYX pod patronací Skupiny ČEZ a České nukleární společnosti již 6. pracovní setkání reaktorových fyziků ČEZ, a. s. a ENEL SE, a.s. a zástupců organizací Škoda JS a.s. VÚJE Trnava a ÚJV ŘEŽ a.s.

Setkání se zúčastnilo celkem 43 účastníků, kteří vystoupili se 14 odbornými prezentacemi.

Nosnými tématy setkání byly:

1. Bezpečné zvyšování konkurenceschopnosti jaderných bloků typové řady VVER 440 - V 213.

2. Příprava Jaderné elektrárny Temelín na změnu současného dodavatele jaderného paliva Westinghouse na nového, kterým je ruský TVEL.

3. Technická podpora spolupracujících organizací ŠJS Plzeň; VÚJE Trnava a ÚJV ŘEŽ při řešení problematiky předchozích bodů.

K prvnímu tématu:

- Ke zvýšení výkonu na 1470 MW tepelných (107% původního Nnom) došlo v červnu roku 2008 na 1. bloku a v listopadu téhož roku i na 2. bloku elektrárny Mochovce. Protože nebyly provedeny žádné změny na sekundární části elektrárny je tento výkon je využíván v průběhu roku minimálně, maximální elektrický výkon turbín je totiž 470 MW a na ten po většinu roku stačí nižší tepelný výkon reaktoru.

- V letošním roce došlo k zásadní modernizaci na 3. bloku elektrárny Dukovany. Zde se jednalo o kombinaci zvýšením tepelného výkonu reaktoru o 5% (tj. na 1444 MW tepelných), tak i na sekundární straně elektrárny, kde došlo k zásadním změnám na celém okruhu, ke zvýšení elektrického výkonu na nových 500 MW el. Nejvíce přispěla výměna průtočných částí turbín. Ke zvyšování výkonu na blocích 1, 2 a 4 dojde v následujících letech vždy při plánovaných odstávkách souvisejících s kontrolou tlakové nádoby reaktoru. Zvýšení výkonu bloků EDU je součástí strategického projektu ČEZ, a. s. ,,Bezpečně 16 TWh/rok“

Ke druhému tématu:

- V příštím roce vyprší desetiletý kontrakt s firmou Westinghouse na dodávky jaderného paliva pro elektrárnu Temelín. Na základě výsledku výběrového řízení přechází ČEZ, a. s. na nového dodavatele, kterým je ruský TVEL. Ten je i dlouholetým a lze říci dvorním dodavatelem jaderného paliva pro elektrárnu Dukovany a obě slovenské, Mochovce a Bohunice. Palivo pro tyto bloky vykazuje vynikající parametry. A jsme přesvědčeni, že i v případě elektrárny Temelín tomu nebude jinak.

- Kolegové z Temelína účastníky setkání informovali o postupu licenčního procesu a připravenosti elektrárny na první zavezení jaderného paliva od nového dodavatele v příštím roce (2010) a řešení problematiky případných směsných (mix paliva Westinghouse a TVEL v jedné aktivní zóně reaktoru) zón jaderných reaktorů.

- Zajímavá byla rovněž informace o tom, jak se podařilo postupně firmě Westinghouse eliminovat nejzávažnější konstrukční a materiálové nedostatky stávajícího typu paliva, které kolegy z Temelína trápily v uplynulých obdobích provozu elektrárny.

- Temelínští rovněž vyjádřili přesvědčení, že je čeká proces zvyšování výkonu, aby elektrárna zvýšila svoji konkurenceschopnost, která je ovlivněna délkou odstávek, a to především z technologických důvodů.

Ke třetímu tématu:

- Kolegové z VÚJE Trnava představili software, který slouží pro výpočet časových průběhů kritických parametrů v průběhu plánovaných změn výkonu reaktoru. Tento SW je v současnosti testován na 1. a 2. blok JE Mochovce a první výsledky ukazují, že by se mohl stát kvalitní pomůckou reaktorových fyziků na JE.

- Ruku v ruce se zvyšováním výkonu a prodlužováním životnosti JE jdou rovněž inovace palivových souborů. Další možnosti modifikací paliva pro reaktory VVER-440 prezentovali představitelé Škody JS.

- V ÚJV i Škodě JS probíhá v současné intenzivní práce na vývoji výpočtových kódů, které podporují zavádění ruského paliva na JE Temelín.

Na setkání se nehovořilo pouze o vysoce odborné problematice reaktorové fyziky, ale i o životním prostředí a příspěvku jaderných elektráren k jeho zlepšování. Tuto diskuzi rozpoutala prezentace jednoho z účastníků nad rámec semináře, kterou je možné nazvat „Návrat bobrů do českých řek“. I přes všechny problémy související s návratem bobra do Lednicko – Valtického areálu, a že jich není málo, shodli se účastníci na tom, že bobr patří do přírody a je její nedílnou součástí. Jejich návrat zjevně souvisí se zlepšováním životního prostředí v České republice, ke kterému přispívá bezpečný provoz jaderných elektráren na obou stranách společné hranice.

Setkání každoročně organizují členové odborné skupiny „Reaktorová fyzika“ při ČNS. Vysoká kvalita tohoto seminář by se nedala udržet bez finančního přispění ČNS a skupiny ČEZ, kteří tímto podporují výměnu zkušeností a nových trendů v oblasti fyziky jaderných elektráren.

Příští setkání se uskuteční opět v České republice v režii kolegů z Temelína.


Jaroslav Vokurek


Hornorakouští kontroloři si posvítí na protitemelínské aktivisty

více zde


Olkiluoto: Renesance jaderné energetiky v praxi

více zde


Chile bude léčit plynovou závislost

více zde


Austrálie plánuje zvýšit export uranu

více zde


Větrníky přerůstají temelínské věže

více zde


Brazílie chce postavit čtyři nové jaderné elektrárny

více zde


Stavba jaderných elektráren přinese britskému průmyslu miliardové kontrakty

více zde


Malé jaderné reaktory by mohly být levnější

více zde


První dlouhodobé úložiště použitého jaderného paliva bude ve švédském Forsmarku

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Návrh na zrušení zákazu výstavby JE ve Švédsku

Energetická společnost EoN zvažuje výstavbu nového jaderného bloku jako náhradu dožívajícího 1. bloku na JE Oskarshamn. CEO E.ON Sweden, pan Per Lindell tuto informaci oficiálně oznámil u příležitosti jeho návštěvy na lokalitě Oskarshamn dne 21.04.2009. EoN ale plánuje podat oficiální žádost až po parlamentních volbách v září 2009. V současnosti totiž platí zákaz výstavby JE odhlasovaný v minulosti švédským parlamentem. Návrh na změnu je podáván ze strany koaliční vlády a očekává se, že bude ratifikován ještě před parlamenními letními prázdninami. Stávající 1. RB JE Oskarshamn byl uveden do provozu v srpnu 1971 a má instalovaný výkon 467 MWe (BWR). Nový blok by mě instalovaný výkon cca 3-4x větší, dle vybraného projektu reaktoru.

Prodej pozemků pro výstavbu JE v Anglii

Ve veřejné aukci byly prodány pozemky na území třech lokalit britských JE, které se připravují pro výstavbu nových jaderných bloků. Stát tímto prodejem získá okolo 431 mil.EUR, které budou sloužit na financování vyřazovaných starých jaderných bloků. Úspěšnými novými majiteli se staly následující firmy: 1. Konsorcium E.ON UK a RWE Npower (178 ha, lokalita JE Wylfa, severní Welšsko), 2. konsorcium E.ON UK a RWE Npower (48 ha, lokalita JE Oldbury, Gloucestershire ) a 3. EDF Energy (200 ha, lokalita JE Bradwell v Essexu). Koupě pozemků je prvním krokem a dále bude následovat aktivní PR kampaň směrem k místní veřejnosti o záměru výstavby nových JE. Dle plánů by tyto nové JE měly být uvedeny do provozu kolem roku 2025. Podrobnosti lze nalést na www.nuclearpowersiting.decc.gov.uk.

EdF vlastní British Energy

Společnost EdF je od ledna 2009 novým vlastníkem anglické energetické společnosti British Energy. Její odnož ve Velké Británii se jmenuje EDF Energy a skládá se ze čtyř divizí: Stávající JE, Nové JE, Zásobování energií a dodávka zákazníkům a Energetické sítě. V současné době zde probíhá integrační proces mezi stávající BE a EDF Energy. Jedním z kroků je i jmenování nového COO p. Andy Spurra, který nahradí ve funkci stávajícího CEO BE Billa Coleye. Nicméně p.Spurr je i v současnosti Technickým ředitelem BE a takto bude dále odpovídat za provoz divize Stávající JE. Současný šéf EDF Energy, p. Vincent de Rivaz ocenil obrovskou práci, kterou p. Coley vykonal ve své funkci CEO BE za poslední čtyři roky a popřál mu mnoho dalších úspěchů. Výměna funkcí proběhne k 1.červenci, 2009. Do té doby bude p.Coley plnit své povinnosti CEO BE.

Schválení plánů na výstavbu nové JE Visaginas v Litvě

Litevské ministerstvo Životního prostředí po prostudování detailní zprávy EIA schválilo plány na výstavbu nové JE Visaginas v Litvě. Rozhodnutí pokrývá potenciální výstavbu jaderných bloků o celkové kapacitě 3400 MWe, což představuje možnost výstavby dvou nebo tří bloků, dle zvoleného projektu. Analytická zpráva EIA zkoumala mj. potenciální možný vliv na zdravotní stav obyvatelstva, sociálně-ekonomické podmínky, biologickou diversitu, povrchové vody, klima a kvalitu ovzduší, podloží a krajinu a též zachování kulturního dědictví. Lokalita Visaginas se nachází v těsném sousedství JE Ignalina. První blok JE Ignalina je již dle dohody s EU na trvalo odstaven a druhý má být vyřazen na konci tohoto roku 2009. Projekt je řízen společností „Visaginas Nuclear Plant project company“, která je 100 % vlastněna „Lithuanian Electricity Organization (LEO LT)“. Připravuje se nabídka 49% podílu partnerům v Lotyšsku a Estonsku.

Nový typ reaktorů Candu

Kanadská společnost AECL předložila jadernému dozoru CNSC návrh na nový typ reaktorů Candu, Generace III, Enhanced Candu 6 (EC6, 740 MWe, PHWR). Dne 13.05.2009 AECL a CNSC spolu uzavřeli dohodu o podrobné revizi tohoto projektu (“high-level review”) z hlediska očekávání a požadavků dozorů na nové jaderné bloky v Kanadě. Tato revize má být ukončena do února 2010. Podrobné informace ohledně EC6 naleznete na www.aecl.ca.

Velká Británie nesplní závazek podílu výroby z obnovitelných zdrojů

Ambiciózní plány vlády V.B. na dosažení podílu 30 % elektřiny z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu patrně nebude možné splnit - říká Výzkumné centrum pro energetiku (UKERC). UKERC dále říká, že britský energetický sektor je třeba odkarbonizovat do r. 2050 a tohoto cíle musí být dosaženo s využitím jaderných a obnovitelných zdrojů, a dále moderních uhelných bloků se záchytem CO2 (tzv. CCS). Nicméně žádný ze scénářů, které byly zkoumány nezajišťuje, že obnovitelné zdroje se budou rozvíjet tak rychle, aby mohl být splněn stanovený cíl. Ředitel UKERC professor Jim Skea, který je také členem nezávislého výboru na Změny klimatu (CCC), situaci hodnotí tak, že energetické politické cíle ve V.B. byly stanoveny mimořádně vysoko a mimo rámec reality. Pokud jich má být dosaženo, tak to bude vyžadovat vysoce nadstandardní opatření, které nemají v dějinách obdoby. Výbor CCC navrhuje vládě V.B., že jaderné elektrárny musí být hlavním nosným pilířem energetického mixu, protože z dlouhodobého hlediska jsou konkurenceschopné, i se zahrnutím nákladů na vyřazování, zvyšování ceny paliva a jejich minimálního vlivu na ŽP.

Itálie uvažuje o výstavbě JE

Minulý týden ve čtvrtek italský Senát schválil návrh energetického zákona, který uvažuje s výstavbou nových jaderných bloků v Itálii. Jedná se o významnou změnu, protože před 20 lety Itálie jako jediná z G8 odešla od využívání jaderné energetiky. Současná vláda Silvia Berlusconi má obnovení jaderných elektráren v zemi jako jednu z hlavních priorit. Podle nového připravovaného zákona bude mít vláda 6 měsíců na přípravu nové legislativy a na výběr lokalit pro nové jaderné bloky.Tento týden by měl ještě návrh schvalovat Parlament, ale protože má S. Berlusconi zde velkou podporu, tak se neočekává žádné překvapení. V dalším kroku je však čeká těžký oříšek – a to přesvědčit veřejnost, která není v Itálii jádru příliž nakloněna.

Stavba JE Olkiluoto-3 pokračuje obvyklým způsobem

Areva koriguje nepřesné zprávy, které se objevily minulý týden v tisku o vadách na svarech na potrubí I.O. při stavbě JE Olkiluoto-3. Jaderný dozor STUK na ně upozornil, ale tisk si tyto informace chybně vyložil. Stavba JE Olkiluoto-3 pokračuje obvyklým způsobem. Předmětné vady na svarech primárního potrubí byly zjištěny francouzským subdodavatelem, který kontroluje kvalitu výroby potrubí ještě u výrobce ve Francii. Jedná se o drobné vady svarů na povrchu potrubí, které lze jednoduše odstranit. Areva bude STUK podrobně informovat a teprve až bude vše v pořádku, tak bude potrubí dovezeno na staveniště do Finska. V současné době zde pracuje pro firmu AREVA/Siemens 3500 pracovníků. 2/3 veškerých stavebních prací je již provedeno a největší technologické komponenty se vyrábějí. Areva zde získává neocenitelné zkušenosti, které uplatňuje na svých následných stavbách Flammanville-3 (Manche, Francie) a Taishan 1 & 2 (Číina). Další bloky se připravují v Penly (Seine-Maritime) a v Indii.

INES 2 v Sellafieldu

Událost v lokalitě přepracovatelského závodu jaderného paliva v Sellafieldu byla přehodnocena jako INES 2. V lednu 2009 zde byla zjištěna drobná kapková netěsnost z příruby ventilu drenáže kondenzátu z ventilačního potrubí. I když se jednalo o velmi málo radioaktivní kapalinu, tak jejím únikem nasákla betonová deska cca 2 m3, která byla později označena jako kontaminovaná. Původně INES 1 byla přehodnocena na INES 2 z důvodů kontaminovaného objemu a doby po kterou nebyla tato kontaminace odhalena. Shodou okolností byla kapková netěsnost zjištěna až v den návštěvy britského premiéra Gordona Browna na lokalitě.

Centrica se spojila s British Energy

Energetická firma Centrica se spojila s British Energy (vlastníkem je EdF), aby se podílela na připravované výstavbě nových jaderných bloků ve V.B. Centrica v současnosti vlastní British Gas a oznámila, že se jí podařilo získat 20 % akcií BE za částku 2,3 miliard liber (2,5 miliard EUR). Vedení firmy oznámilo, že její investice do jaderného sektoru a výstavby jaderných bloků nové generace ve V.B. budou základem pro zvýšení energetické bezpečnosti a zajištění budoucí potřeby elektřiny v zemi. Záměr firmy EdF je postavit ve V.B. nejméně čtyři reaktorové bloky EPR s uvedením prvního bloku do provozu nejpozději do r.¨2017. Centrica tak získává možnost se účastnit na těchto investicích.

Příprava výstavby prvních jaderných elektráren v Egyptě

Australská firma WorleyParsons (WOR.AX) vyhrála kontrakt na přípravu výstavby prvních jaderných elektráren v Egyptě. Ve výběrovém řízení porazila fy. Bechtel Power Corp, mj. cenou kontraktu za 160 mil.USD. Egypt začal řešit možnou výstavbu JE již v r. 2007, aby pokryl narůstajísí spotřebu elektrické energie. Mezitím dostal nabídky na spolupráci od Číny, Ruska, Francie a Kazachstánu. Vítězná firma WorleyParsons má pomáhat Egyptu vybrat vhodný typ reaktoru a lokalitu nové elektrárny, zajistí kontrolu kvality projektu, zajistí přípravu personálu a bude poskytovat další technickou podporu. Ve fázi realizace má dohlížet nad výstavbou a prvními testy zařízení.

Výstavba nové JE v Arménii

Australská inženýrská firma Worley Parson (energetika a hornictví) vyhrála kontrakt arménské vlády na výstavbu nové jaderné elektrárny v místě stávající staré JE Arménská (Metsamor). Vláda doufá, že stavba by mohla být dokončena již v letech 2016-2017, kdy má být stará JE zcela odstavena. V současnosti ještě dodává 40 % elektřiny do sítě.

Výstavba první plovoucí jaderné elektrárny na světě

Rusko konečně zahájilo dlouho plánovanou výstavbu první plovoucí jaderné elektrárny na světě. Její název má být Mikhail Lomonosov. 18.05.2009 CEO Energoatomu, p. Sergey Obozov oficiálně zahájil v St. Petersburgu v jednom z doků výrobního závodu výstavbu tohoto energetického plavidla. Na palubě toho plavidla o délce 150 m a šířce 30 m budou umístěny dva jaderné reaktory, které budou schopné dodávat elektřinu a teplo např. pro celé město střední velikosti. Vzhledem k její mobilitě může být elektrárna použita v oblastech, které nemají žádnou centralizovanou elektrickou síť. „Budou to především oblasti na ruském pobřeží Severniho ledového oceánu“, řekl p. Obozov, „např. města Pevek, Viluchinsk, Tiksi, kde může být elektrárna dočasně umístěna“. Tato investice má hodnotu 30,6 miliard USD.

Dohoda o spolupráci Ruska a Japonska

Rusko uzavřelo dne 12.05.2009 s Japonskem dohodu o úzké spolupráci v jaderné energetice. Obě strany uvádí, že se připravují další smlouvy o spolupráci při vyhledávání a těžbě uranové rudy a při výstavbě nových jaderných elektráren. Smlouvu podepsali ministr zahraničních věcí p. Hirofumi Nakasone a generální ředitel státního Rosatomu p. Sergei Kiriyenko. Paralelně byla podepsána další smlouva mezi Toshiba Corporation a ruským TENEXem ohledně zajišťování obohacování uranu a vytvoření společné korporace na dodávku jaderného paliva v globálním měřítku.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
VŠTE České Budějovice - kolektivní člen ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Výstavba 3. bloku JE Olkiluoto
Novinky v jádře v evropských zemích
Ux U3O8 Prices
Austrálie plánuje zvýšit export uranu
Olkiluoto: Renesance jaderné energetiky v praxi
Kolik lidí ročně zabíjí Greenpeace?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 24. týden 2009
ZAT a.s. Příbram - kolektivní člen ČNS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Rumunská JE Cernavoda 2
První dlouhodobé úložiště použitého jaderného paliva bude …
Uranium mining
Nuclear Power in Romania
Rusové zvažují vyrábět jaderné palivo v Česku
Zásoby jaderného paliva vystačí na stovky let
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2009
Nuclear Energy Institute
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Belgická JE Doel
Brazílie chce postavit čtyři nové jaderné elektrárny
Global Clean-Energy Need
Malé jaderné reaktory by mohly být levnější
Nuclear Power in Belgium
Fischer pro jadernou energetiku
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 26. týden 2009
Energy Information Administration - EIA
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Brazilská JE Angra
Mise IAEA do Chille
Ux U3O8 Prices
Hornorakouští kontroloři si posvítí na protitemelínské aktivisty
Nuclear Power in Brazil
FutureMotion
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 27. týden 2009
China Guangdong Nuclear Power Group
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Guangdong Taishan Nuclear Power Station Phase I
ENC 2010
ŠKODA JS dodá do Číny vnitřní části největšího jaderného reaktoru
Kam nejlépe uložit použité jaderné palivo, chtějí experti zjistit …
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2009
Finská společnost TVO
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Model kontejnmentu reaktoru Olkiluoto 3
17th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE17)
Ux U3O8 Prices
3. ročník Memoriálu Karla Katovského
Zpravodaj č. 04/2009
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 04/2009
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2009
ITER
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
ITER - Principal Heat Removal Systém
Chile bude léčit plynovou závislost
Uranium Production by Region
Aktualizace stránky pro členy výboru
Stavba jaderných elektráren přinese britskému průmyslu miliardové …
Větrníky přerůstají temelínské věže
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2009
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 05/2009, vydán 4.8.2009
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001