Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., předsedkyně
tel.: 220443262. jana.dostalova@vscht.cz

Ing. Inka Laudová
tel.: 605229644, inka.laudova@seznam.cz

Ing. JUDr. Josef Mezera, CSc.
tel.: 222000400, mezera.josef@uzei.cz

Ing.Jiří Celba,CSc.  jiri.celba@seznam.cz

tel:737287001