Akce 2019

Český spolek pro péči o životní prostředí uskutečil následující akce:

26. 11. 2019

Potraviny – mýty a skutečnost

Seminář se uskutečnil v úterý 26. 11. 2019 od 10:00 hod.
ve velké posluchárně budovy č. 11 Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10

Bezpečnost potravin je stále častější otázka v mnoha oborech, dovolujeme
si Vás proto pozvat na seminář POTRAVINY – MÝTY A SKUTEČNOST, který náš spolek pořádal ve spolupráci se Státním zdravotní ústavem a Akademií věd ČR. Garantem semináře je MUDr. Magdalena Zímová CSc., díky vzájemné spolupráci má seminář symbolické vložné 200,- Kč., důchodci a studenti zdarma.

Odkaz na prezentace:

http://spolky.csvts.cz/cspzp/wp-content/uploads/2019/12/ing.-Sosnovcová-Dost-bylo-plastů.pdf

http://spolky.csvts.cz/cspzp/wp-content/uploads/2019/12/Strategie-AV-21-J.-Bumba_Jedy-drogy-léčiva.pdf

http://spolky.csvts.cz/cspzp/wp-content/uploads/2019/12/Potraviny_v-roce-2070.pdf

http://spolky.csvts.cz/cspzp/wp-content/uploads/2019/12/Není-éčko-jako-éčko.pdf

http://spolky.csvts.cz/cspzp/wp-content/uploads/2019/12/Bezpečnost-potravin.pdf

23. 4. 2019

Nakládání  s biologicky rozložitelný  odpadem z kuchyní a stravoven

Společný seminář Státního zdravotního ústavu  a  Českého spolku  pro péči o životní prostředí , který se uskutečnil v úterý  23. dubna 2019  ve Státním zdravotním ústavu  v Praze v budově č.11, Velká posluchárna od 10 hodin,  odkaz na pozvánku s  přihláškou : http://spolky.csvts.cz/cspzp/wp-content/uploads/2019/04/Pozvánka-BRO-23.4.2019-3-3-1.docx

Seminář byl zaměřen na vysoce aktuální problematiku  gastroodpadu   z pohledu všech zainteresovaných orgánů jako je  MŽP. , MZ.,  ČIŽP., Veterinární správa a UKZUZ. Aktuální diskuse k postupu a návrhům odpadových zákonů při nakládání s kuchyňskými odpady jsou sice náročné, ale bývají oboustranně prospěšné. Diskutovány byly  i  (nedo)řešené problémy  z pohledu účastníků  semináře.

 28.3.2019

Kabinet odpadů se zaměřením: „Legislativní plán v oblasti odpadů v roce 2019, proces a stav přípravy nových  právních předpisů, praktický dopad změn“

ve spolupráci s odborem odpadů Ministerstva životního prostředí

Termín a čas konání: čtvrtek 28. 3. 2019 od 13:00 hod. do cca 16:30 hod.

Místo konání:  Ministerstva životního prostředí ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10  zasedací místnost č. 432

Aktuální prezentace byly rozeslány účastníkům  kabinetu.

 18.3.2019      

odborný seminář:

Nanočástice a životní prostředí

Termín a čas konání: pondělí 18. 3. 2019 od 9:30 hod. do 15:00 hod.

Místo konání:  Sál č. 319  v  budově  ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1

Odborý garant: Ing. Libuše Deylová

Zajímavé prezentace byly rozeslány účastníkům semináře.