AKTUALITY

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ČESKÉHO SPOLKU PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAŠE AKCE V ROCE 2019

26. 11. 201

Potraviny – mýty a skutečnost

Bezpečnost potravin je stále častější otázka v mnoha oborech, dovolujeme
si Vás proto pozvat na seminář POTRAVINY – MÝTY A SKUTEČNOST, který náš spolek pořádá ve spolupráci se Státním zdravotní ústavem a Akademií věd ČR. Garantem semináře je MUDr. Magdalena Zímová CSc., díky vzájemné spolupráci má seminář symbolické vložné 200,- Kč., důchodci a studenti zdarma.

Seminář se uskuteční v úterý 26. 11. 2019 od 10:00 hod.
ve velké posluchárně budovy č. 11 Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10

28. 3. 2019

Kabinet odpadů se zaměřením: „Legislativní plán v oblasti odpadů v roce 2019, proces a stav přípravy nových  právních předpisů, praktický dopad změn“

ve spolupráci s odborem odpadů Ministerstva životního prostředí

Termín a čas konání: čtvrtek 28. 3. 2019 od 13:00 hod. do cca 16:30 hod.

Místo konání:  Ministerstva životního prostředí ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10  zasedací místnost č. 432

Přihláška a pozvánka zde: http://spolky.csvts.cz/cspzp/wp-content/uploads/2019/03/Pozvánka_Kabinet_odpadů_březen_19-3.doc

 18. 3. 2019      

odborný seminář:

Nanočástice a životní prostředí

Termín a čas konání: pondělí 18. 3. 2019 od 9:30 hod. do 15:00 hod.

Místo konání:  Sál č. 319  v  budově  ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1

Spojení:  Metro – trasa A, stanice Staroměstská, dále   tramvaj č. 2, 17 stanice Karlovy lázně

Přihláška a pozvánka zde: Pozvánka SEM. NANOČÁSTICE

N

AŠE AKCE V ROCE 2018

listopad  2018 Kabinet odpadů

Vážení přátelé ,

s potěšením si Vás dovolujeme pozvat na listopadový Kabinet odpadů, který se uskuteční

ve čtvrtek 8. 11. 2018 v Praze v budově MŽP, více v přiložené pozvánce.

Kabinet bude ve spolupráci s vedením odboru odpadů MŽP zaměřen na aktuální informace    a problémy odpadového hospodářství spojené s přípravou  legislativních změn s praktickým dopadem, zejména u komunálních odpadů.  Kabinet by měl spolu s diskusí přispět k vyjasnění a řešení některých otázek, které se i debatují z různých pohledů na úrovních parlamentní, komunální a v odborné sféře.

Uvítáme Vaše diskusní podněty a otázky, které můžete v předstihu zaslat na email: spolekzp@csvts.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka na Kabinet odpadů

Český spolek pro péči o životní prostředí

při Českém svazu vědeckotechnických společností

ve spolupráci s odborem odpadů Ministerstva životního prostředí

dovoluje si Vás pozvat na

tradiční  KABINET  ODPADŮ listopad  2018

Zaměření: Aktuální informace k řešení problémů v odpadovém hospodářství ČR

Úvod do diskuse:  Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

Ing. Bc. Jan Maršák Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a technologií a

zástupce ředitele odboru odpadů

Termín a čas konání: čtvrtek 8. 11. 2018 od 13:30 hod. do 16:30 hod.

Místo konání:  Ministerstva životního prostředí ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10

                        zasedací místnost č. 900

Odborný garant kabinetů: RNDr. Vlastimila Mikulová

Organizační zajištění:       ČSPŽP  tel. č: 221 082 365; mob.: 603511977 ,

e-mail spolekzp@csvts.cz

Mediální partneři:

 

Enviweb                                                     Tretiruka

www.enviweb.cz                                         www.tretiruka.cz

Pozvánka a přihláška

Přihlášky odesílejte nejlépe elektronickou poštou na adresu: spolekzp@csvts.cz, co nejdříve – omezená kapacita,  nejpozději  do 6. 11. 2018.

24. dubna 2018

Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha

si Vás dovoluje pozvat na seminář,

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven

který se uskuteční  v úterý 24. 4. 2018 od 10:00 hod.

ve velké posluchárně budovy č. 11, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, CSc. – SZÚ Praha/ČSPŽP – tel. 267082267

Kontakt: spolekzp@csvts.cz, RNDr. Vlastimila Mikulová tel.: 603511977

Pozvánka :zde

PROGRAM

  •         Prezence

10.00          Zahájení semináře Ing. Jan Jarolím ČSPŽP

10.05          Současná rizika nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a                                         stravoven  MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ Praha

10.20          Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – právní rámec z pohledu MŽP a   ČIŽP              Ing. Veronika Jarolímová, MŽP odbor odpadů

10.40          Nakládání s odpady ze společného stravování a odpady potravinářského průmyslu z pohledu Státní veterinární správy      MVDr. Radomír Belza SVS Praha

12.00 – 12.30 Přestávka na občerstvení

12.30          Hodnocení vstupů a výstupů zařízení pro zpracování biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven  Ing. Ladislava Matějů SZU, Praha 

13.00          Možnosti využití výstupů z kompostérů GreenGood                                                      Ing. Jaroslav Houček, UKZÚZ Praha

 13.30 Diskuse

14.00 Závěr

Organizační pokyny:

Termín a místo konání konání: v úterý 24. 4. 2018

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, budova č. 11, velká posluchárna

Spojení: Metro – trasa A, stanice Želivského

Účastnický poplatek

hygienická služba, krajské úřady, ČIŽP: 350 Kč

členové ČSPŽP: 800 Kč

ostatní : 1 000 Kč

studenti a důchodci: 50 Kč

Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na účet nebo poštovní složenkou do 20. 4. 2018, hotově  jen po dohodě  – v den konání u prezence s příplatkem 50 Kč

Z administrativních důvodů upřednostňujeme platbu bankovním převodem.

Číslo účtu: 35 – 5604130247 /0100, variabilní symbol: 2442018

ČSPŽP není plátcem DPH.

V příkazu k úhradě vyplňte, prosím, var. Symbol, IČO,  jméno a název Vaší organizace. Bez této informace nelze Vaši platbu připojit k přijaté přihlášce a připravit předem daňový doklad.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, účastníky informujeme jen při eventuální organizační změně. V případě neúčasti vložné nevracíme, je však možné vyslat náhradníka. Daňový doklad obdrží účastníci na požádání při prezenci.

Uzávěrka přihlášek

Přihlášky odesílejte nejlépe elektronickou poštou na adresu organizačního garanta do 20.4.2018. Přihláška je závazná, i v případě neúčasti bude provedena fakturace.

Závazná přihláška 

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven

který se uskuteční v úterý 24. 4. 2018

Účastník (jméno)

…………………………………………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………………………………

 Organizace: ………………………………………………………………………………..

IČO/DIČ: ……………………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………… mobil: ……..….…………………………………

E –mail: .…………………………………………………………………………………….

Potvrzení o platbě

vložné   bylo zaplaceno na účet ČSPŽP   č. 35-5604130247/0100,  variabilní symbol : 2442018, zpráva pro příjemce: jméno nebo název organizace

Vložné v částce ……………………………………………………….……

hrazeno z účtu č.:*:…………………………………………………………

hrazno složenkou*: …………………………………………………..……

hrazeno hotově u prezence* vyjimečně s příplatkem 50 Kč.

Účastník JE/NENÍ* členem ČSPŽP

(* Nehodící se prosím škrtněte.)

Datum:

Podpis, razítko:

12. dubna 2018

Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci s Českým národním výborem pro omezování následků katastrof ČNV ONK a Městskou částí Praha 9

si Vás dovoluje pozvat na další pokračování sminářů  cyklu „Prevence katastof“

Seminář „Šíření varování před katastrofami – jsme dobře připraveni?“ se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka a ministra životního prostředí Richarda Brabce

Včasné varování včetně šíření varovných informací, připravenosti a adekvátní reakce jsou pro snížení dopadů katastrof klíčové.  Jsou ukázány různé možnosti šíření varovných informací i požadavky na tyto informace jako přesnost, včasnost, lokalizace a také srozumitelnost. Důležitý je také předstih varovných informací. Funkčnost šíření varovných informací, zejména moderních, je často závislá na elektrické energii či málo odolná vůči přetížení, a proto je nutné patřičné zálohování nebo kombinace různých druhů šíření. Jsou ukázány příklady vzniku a šíření varovných informací v případě povodní i jiných druhů katastrof. Vzdělávání a zvyšování připravenosti občanů i institucí v oblasti včasného varování významně přispívají ke snižování dopadů katastrof. (Ing. Ivan Obrusník DrSc.v úvodní přednášce)

Pozvánka s programem a přihláška :