ENEP/EFAEP

Evropská federace společností sdružujících odborníky v životním prostředí – ENEP (Evropská síť odborníků v životním prostředí)

 

Činnost EFAEP/ENEP byla ukončena v roce 2018.

ENEP se potýkala s finančními i organizačními problémy. Na posledním valném shromáždění v prosinci 2017 v Paříži odstoupil president  ENEP spolu s dalšími členy výkonného výboru, nedošlo ke svolání  dalšího  valném shromáždění na jaře 2018 a řada členů postupně své členství rušila.  Vzhledem  k tomu, že nedocházelo k  obnovení činnosti,  ČSPŽP požádal o zrušení členství koncem června 2018 v souladu s usnesením členské schůze  v dubnu 2018.