ODBORNÁ ČINNOST

Odborná činnost dosud spočívá  v pořádání odborných akcí,  v ústních odborných konzultacích i  podávání vyžádaných stanovisek výboru k  dění v ochraně životního prostředí ČR, EU, případně ve světě