AKCE 2013

– 7. února 2013 úspěšně proběhl již 9. seminářNakládání s odpady – včetně kuchyňských – ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a domovů důchodců „.  Zpráva MUDr. Zimové o průběhu semináře a přednášek je
k dispozici zde:

Seminář nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení 2013

 

– 28. února 2013 rovněž úspěšně proběhl tradiční kabinet odpadů, zaměřený na „Aktuální problémy odpadového hospodářství“
Úvod do diskuze přednesl pan Dr. Ing. Lubomír Chytka, nový ředitel odboru odpadů MŽP.

Prezentace je se svolením pana ředitele k dispozici zde:

Budoucnost hospodaření s komunálním odpadem

– Dne 18. dubna 2013  úspěšně proběhl seminář „Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí“.
  Tento seminář je úvodním seminářem řady akcí, věnovaných danému tématu. O dalších seminářích budeme na našich stránkách
pravidelně   informovat . Bližší ve stati: Konal se


– Dne 24. září 2013 se uskutečnil tradiční kabinet odpadů. Věnován byl současnému legislativnímu vývoji v oblasti odpadů. Ředitel odboru legislativy MŽP uvedl diskuzi diskuse k novele zákona č. 169/2013 Sb., s účinností od 1. října 2013. Kabinet, diskuze s velkou účastí, byl přítomnými velice dobře přijat.

Dne 28. listpadu 2013 se uskutečnil 3. kabinet odpadů roku 2013. Zaměřen byl na předcházení vzniku odpadů – diskuze byla zaměřena na Program předcházení vzniku odpadů v ČR. Diskuzi uvedli: Ing. Bc.Jan Maršák, Ph.|D. (pověřený zastupováním při výkonu činností vrchního  ředitele sekce technické ochrany životního prostředí, ředitel odboru odpadů) s kolegyní a Ing. Marie Vorlíčková, CSc., z odboru odpadů MŽP.

Prezentace zde:

Program předcházení vzniku odpadů_28_11_2013