AKCE 2014

 •   3. seminář cyklu  „Prevence katastrof a ochrana obyvatel a životního prostředí“
  „Sucho jako plíživá katastrofa, jeho příčiny a možné dopady“    4.listopadu 2014

 

 • Kabinet odpadů  30. října 2014
  Zaměření:  Nové legislativní změny – přednášející “ ředitel a pravcovníici odboru odpadů a legislativy MŽP

 

 • Seminář  „Nakládání s odpady – včetně kuchyňských – ze  zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a domovů důchodců“
  pořádaný ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ)  proběhl úspěšně dne 23. září 2014.

                          Přednášející seznámily účastníky  semináře   se současnými směry v nakládání se zdravotnickými odpady (MUDr.M.Zimová,CSc. – SZÚ) a s problematikou
nakládání
s pomůckami  při inkontinenci (Ing. Ladislava Matějů SZÚ). RNDr. Jana Antonínová (ČIŽP)  se na problematiku těchto odpadů  podívala pohledem   
                          Státní  inspekce životního prostředí a Ing. Jana Kučerová, PhD  (KHS Liberec) promluvila o zkušenostech  hygienické služby  s nakládáním s odpady ze
zdravotnictví  a sociálních služeb.

 

 • Kabinet odpadů 29.5.2014
  Zaměření kabinetu: Aktuální problematika odpadového hospodářství
  přednášky:  POH ; MANHART

 

 • 2. seminář cyklu Prevence katastrof a ochrana obyvatel a životního prostředí
  „Zdravotní dopady krizových situací na obyvatelstvo a životní prostředí v České republice“ 
  15.5.2014

materiály:Zpráva o semináři Zdraví 2014
Závěry semináře
Přednášky: http://nahraj soubor.cz

 

 •  1. seminář cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatelstva a životního prostředí“:
    „Zkušenosti z povodní posledních 20 let a jejich využití v připravenosti a prevenci“  27. února 2014

materiály: Zpráva o semináři povodně 2014
Závěry semináře
přednášky: danhelka_seminar_CNVONK ; Sandev meteo k povodním ; Punčochář Povodně poučení; Prudil povodně a HZS; Obrusník Seminář Povodně 2014; Melichar Velká Chuchle; Kubat Projekt Vyhodnocení ;
Dellamaria povodeň –
MC Pha 9; Vencelides_povodne_prezentace;

 •   Zahájení 8 dílného cyklu seminářů : „PREVENCE KATASTROF _ OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“  27.2.2014

Semináře:  2014:  „Zkušenosti z povodní posledních dvaceti let a jejich využití v připravenosti a převenci“
„Zdravotní dopady krizových situací“
„Sucho, jeho příčiny a možné dopady (fakta a mýty oklimatické změně)“
2015: „Prevence ve vzdělávání a školství“ ( cvičení, školení, reakce na krizové situace)
„Rizika – možnosti jejich identifikace a mapování, legislativa a zdroje financování v prevenci katastrof“
„Technologické a kombinované katastrofy“ („black-out“, velké chemické haváriea pod.)
„Možnosti snižování rizik, zranitelnosti životního prostředí, obnova a zvyšování odolnosti území“
„Krizové situace a odpady“