Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s. - SVČR

                                    SVCR.jpg     společnost    

Je samostatnou odbornou společností, zabývající se ochranou životního prostředí.
Středem zájmu společnosti je zejména problematika vodního hospodářství, ochrana ovzduší a odpadové hospodářství.

Cíle a úkoly SVČR

Sdružení chce pomáhat svým členům při:

  • prosazování společenského významu funkce ekologů, vodohospodářů, pracovníků ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
  • upevňování jejich postavení u zaměstnavatelevytváření a zajišťování podmínek pro jejich odbornou činnost a seberealizaci
  • další vzdělávání a prohlubování odbornosti

  Za nejvýznamnější Sdružení považuje:

  • navrácení odborně způsobilé osoby vodního hospodářství zpět do vodního zákona
  • získávání, rozšiřování a předávání znalostí a zkušeností v otázkách, týkajících se ekologie
  • sdělování a výměnu odborných poznatků a zkušeností
  • spolupráci se státními správními orgány všech stupňů
  • aktivní účast při tvorbě legislativních aktů
    Sdružení bylo založeno v r. 1990 a je jedním ze zakládajících členů Českého svazu vědeckotechnických společností z.s.
 

© COPYRIGHT 2006 Všechna práva vyhrazena - Sdružení Vodohospodářů ČR    

Celkový počet přístupů (od 5. 7. 2014, od počátku + 2 480):