ČSOB Nadační program vzdělání 2017

Téma: Finanční gramotnost

Škola finanční gramotnosti hrou - pro osoby se sluchovým postižením

 

Projekt byl koncipován tak, aby pomohl zvýšit finanční gramotnost osob se sluchovým postižením, a to způsobem pro ně srozumitelným, názorným a zábavným. Vzhledem k různému stupni sluchového postižení bylo nezbytné zajistit odpovídající komunikační prostředky: tlumočení do znakového jazyka nebo simultánní přepis.

Cílem projektu bylo též zvýšení kompetencí a odolnosti cílové skupiny proti negativním jevům a situacím, které je často provázejí v reálném životě. Umění odmítnout a rozeznat špatné nabídky, udělat správné rozhodnutí v oblasti financí – to vše bylo obsahem a výstupem projektu. 

Divadlo a interaktivní forma zpracování tématu jsou velmi účinnou metodou neformálního vzdělávání nejen pro neslyšící.

V rámci projektu bylo uskutečněno 15 divadelních představení s názvem

„To tě přijde draho aneb pozor na peníze“

Doba trvání projektu: červen 2017 - květen 2018
Celkem bylo podpořeno: 521 diváků z 18 organizací

Reportáž z projektu natočila i Česká televize a odvysílala v rámci Televizního klubu neslyšících dne 27.6.2018.