ČSOB Nadační program vzdělání 2017

Téma: Bezpečnost v online prostředí

Neslyším, ale jsem online

 

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o bezpečnosti v online prostředí především u žáků a studentů se sluchovým postižením. Věříme, že se nám podařilo upozornit tuto mládež na nebezpečí při komunikaci na internetu a sociálních sítí a poradit jim, jak se před případnými útoky chránit. V boji s kybernetickou šikanou je nutné věnovat pozornost především prevenci a osvětové činnosti přímo mezi dětmi a mladistvými.

Interaktivní představení byla pro naši cílovou skupinu velmi srozumitelná, názorná, ale i zábavná, což dokládají ohlasy pedagogů škol. Velmi důležitá byla i následná diskuse herců se žáky po každé odehrané scénce, čímž se ujistili, že žáci téma pochopili. Všechna představení byla tlumočena do znakového jazyka.

V rámci projektu bylo uskutečněno 15 divadelních představení pod názvem

„Neslyším, ale jsem online“

Dva herci a jeden tlumočník odehráli 3 scénky dle skutečných událostí.

Doba trvání projektu: říjen 2017 - září 2018
Celkem bylo podpořeno: 509 diváků z 8 organizací

Plánuje se i natočení reportáže z projektu pro Českou televizi – Televizní klub neslyšících
(po natočení budeme info aktualizovat).