Konverzace ve znakovém jazyce - kurz znakového jazyka pro pokročilé

září 2016 – červen 2017
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1