Konverzace ve znakovém jazyce - kurz znakového jazyka pro pokročilé

září 2015 – červen 2016
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1